Pocetna Ekonomija Subvencije za traktore

Subvencije za traktore

387
0
Podelite

Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaj telePodsticaji obuhvataju podršku programima:

 1. za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, i to:
 • nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
 • nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
 • novih mašina i opreme za obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/đubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport;
 • novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;
 • nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.Podsticaj krave
 1. za podršku investicijama za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje, i to:
 • nove opreme i mehanizacije za poboljšanje  organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
 • nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;
 • nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
 • kvalitetnih priplodnih grla;
 • nove opreme za ribnjake;
 • nove opreme za pčelarstvo;
 • nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja.

Podsticaj traktori 2Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava Upravi za agrarna plaćanja, u periodu od 15. aprila do 1. jula. Uz Zahtev podnosilac, pored ostalog, dostavlja predračun za nabavku nove mašine i opreme ili kvalitetnog priplodnog grla, obrazac izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna. Nakon administrativne provere Uprava donosi rešenje o odobravanju prava na podsticaj kojim se podnosiocu određuje iznos podsticaja koji može ostvariti, kao i rok (koji ne može biti duži od 90 dana) da u potpunosti realizuje investiciju. Posle realizacije investicije (kupovine) Upravi se podnosi zahtev za isplatu podsticaja. Uz zahtev za isplatu podsticaja dostavlja se: račun, otpremnica, propisani dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije (fiskalni račun ili izvod iz banke) i garantni list. Za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla, podnosilac uz zahtev dostavlja i uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora i pedigre. Korisnik podsticajaja u obavezi je da namenski koristi i ne otuđuje predmet podsticaja u roku od tri godine od dana isplate podsticaja ukoliko je u pitanju oprema, odnosno pet godina ukoliko su u pitanju mehanizacija i mašine. Podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 odsto od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Pravo na navedene podsticaje  u  2017. godinu ostvaruje i lice koje je u potpunosti realizovalo investiciju u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za isplatu podsticaja Upravi u periodu od 15. aprila do 1. jula 2017. godine. Isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu podsticaja, s tim da taj zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja.

Ostavite odgovor