Pocetna Društvo Nove fasade za sedam zgrada

Nove fasade za sedam zgrada

246
0
Podelite

Udruženim sredstvima stanara i Grada biće obnovljene fasade sedam zgrada od kojih su dve zaštićeno kulturno dobro i u ovom slučaju iznos subvencije je 80 odsto od vrednosti radova. Svih sedam zgrada koje su konkurisale dobile sredstva za obnovu fasada.

Zgrade 3Grad Užice je doneo odluku o učešću sufinansiranja obnove fasada stambenih zgrada posle javnog konkursa koji je objavljen u junu mesecu. Komisije za utvrđivanje  prioriteta u sufinansiranju obnove fasada stambenih zgrada, predložila je  da se sredstva za ovu godinu u iznosu od 7.423.103,42 dinara dodele za sufinansiranje obnove fasada sledećim učesnicima na konkursu: stambeno- poslovna zgrada u ulici Obilićeva broj 4-6 (ukupna vrednost radova na obnovi fasade iznosi 1.758.863,76 dinara, zgrada predstavlja kulturno dobro i sufinasira se sa 80%, odnosno sa 1.407.091 dinara), stambeno-poslovna zgrada u ulici Dimitrija Tucovića broj 88  vrednost radova na obnovi fasade iznosi 1.272.036 dinara, (zgrada predstavlja kulturno dobro i sufinasira se sa 80%, odnosno sa 1.017.628,80 dinara), stambeno- poslovna zgrada u ulici Trg Svetog Save broj 4, ukupna vrednost radova na obnovi fasade iznosi 2.569.343 dinara (zgrada se nalazi u zoni I i sufinasira se sa 50% ulična fasada – 569.528,40 dinara, 40% dvorišna fasada – 344.409,36 dinara i 30% bočne fasade – 170.780,65 dinara, ukupno 1.084.718,41 dinara), stambeno- poslovna zgrada u ulici Dimitrija Tucovića broj 50, ukupna vrednost radova na obnovi fasade iznosi 2.145.473,40 dinara(zgrada se nalazi u zoni I i sufinasira se sa 50% – ulične fasade 1.072.736,70 dinara), stambeno- poslovna zgrada u ulici Dimitrija Tucovića broj 56, ukupna vrednost radova na obnovi fasade iznosi 2.638.853,76  dinara (zgrada se nalazi u zoni I i sufinasira se sa 50% ulična fasada- 514.111,11 dinara, 40% dvorišna fasada – 476.916,31 dinar i 30% bočne fasade – 125.502,22 dinara, ukupno 1.116.529,64 dinara), stambeno- poslovna zgrada u ulici Nikole Pašića broj 35, ukupna vrednost radova na obnovi fasade iznosi 2.704.444,20 dinara, (zgrada se nalazi u zoni II i sufinasira se sa 40% ulična fasada- 539.190,00 dinara, 30% dvorišna fasada – 295.720,20 dinara i 20% bočne fasade – 74.174,04. dinara, ukupno 909.057,24 dinara), stambena zgrada u ulici Dr Veselina Marinkovića broj 4/6, ukupna vrednost radova na obnovi fasade iznosi 2.847.399,60 dinara(zgrada se nalazi u zoni III i sufinasira se sa 30% ulična fasada – 737.585,06 dinara i 20% dvorišna fasada – 77.756,54 dinara, ukupno 815.341,60 dinara).

Zgrade 4Iznos sa kojim se vrši sufinansiranje obračunat je prema predračunskoj  vrednosti radova, sa PDV-om. Posle pravosnažnosti ove Odluke, upravnik zgrade zaključuje sa gradonačelnikom ugovor o sufinansiranju obnove fasade zgrade. Kako su sve zgrade ispunile tražene uslove, a ukupan iznos sredstava kojima se sufinansira obnova fasada za zgrade učesnice na konkursu niža je od iznosa sredstava opredeljenih u budžetu Grada za ovu namenu, Komisija je smatrala da nema potrebe da izvrši bodovanje zgrada učesnica na konkursu i da utvrdi nacrt liste prioriteta. Svih sedam stambenih zgrada koje su se prijavile na konkurs dobile su sredstva za sufinansiranje obnove fasada, piše u odluci koju je potpisao gradonačelnik Užica Tihomir Petković.

Ostavite odgovor