Pocetna Društvo O plaćanju jedinstvene članarine Privrednoj komori Srbije

O plaćanju jedinstvene članarine Privrednoj komori Srbije

361
0
Podelite

Skupština Privredne komore Srbije, donela je 18. decembra prošle godine odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju PKS u ovoj godini koji se primenjuju od 1. januara.
Naime, na osnovu ove odluke koja je doneta u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije. Članovi plaćaju članarinu svakog meseca za prethodni mesec a ona se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
Mesečna članarina za mikro pravna lica iznosi 600 dinara plus 1/12 iznosa od 0,004 posto od poslovnog prihoda, za mala pravna lica je 3.600 dinara plus 1/12 iznosa od 0,004 posto od poslovnog prihoda, za srednja pravna lica iznos članarine je 43.000 dinara plus 1/12 iznosa od 0,004 posto od poslovnog prihoda i za velika pravna lica mesečna članarina je 160.000 dinara plus 1/12 iznosa od 0,004 posto od poslovnog prihoda. Najviša mesečna članarina može biti 185.000 dinara.
Članarinu ne plaćaju članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona dinara, a članarine su oslobođeni godinu dana od dana osnivanja, novoosnovani privredni subjekti. Članarinu ne plaćaju ni članovi Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak, a oni nad kojima je pokrenut postupak likvidacije mogu biti oslobođeni članarine počev od dana pokretanja postupka likvidacije.
Članovi Komore mogu ostvariti i popust na članarinu u visini utvrđenoj posebnom odlukom Komisije za finansijska pitanja u određenim situacijama koje su regulisane ovom odlukom.
Odluku o oslobađanju od plaćanja članarine ili odobravanju popusta donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore na osnovu pisanog zahteva člana za oslobađanje od plaćanja ili umanjenja članarine i dostavljenih dokaza.
Po ovoj odluci, opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju mesečnu članarinu Komori u iznosu od 1.000 dinara.
Članarina je jedan od izvora odakle Komora obezbeđuje sredstva za rad, a kako je i navedeno u odluci, ona ova sredstva obezbeđuje i iz prihoda obavljanja poslova, naknada za vršenje javnih ovlašćenja i iz drugih izvora.

Ostavite odgovor