Pocetna Društvo Utvrditi ključne faktore aerozagađenja Užica

Utvrditi ključne faktore aerozagađenja Užica

1864
0
Podelite

Velika aerozagađenost Užica je problem koji traje oko 30 godina i ova tema se aktuelizuje pred zimsku sezonu. Istorijat ovo kompleksnog problema ukazuje i da su svojevremeno bile blokirane saobraćajnice radi iznalaženja rešenja. U protekle četiri godine Grad Užice se klasifikuje kao izuzetno zagađena sredina, jer se prema zakonskim odredbama na takav način i meri. Prošle godine je donet kratkoročni plan na osnovu koga se i sprovode određene mere.

miladin-peinar
Miladin Pećinar, odeljenje za zaštitu životne sredine

– Rezultati nisu merljivi, ali su vidljivi i evidentan je broj dana sa temperaturnom inverzijom pa tokom novembra, decembra i januara imamo najveći broj dana sa zagađenjem koje je znatno veće od dozvoljenog. I sve se to dovodi u vezu sa temperaturnim razlikama Zlatibora, Užica i Požege, naveo je Miladin Pećinar, rukovodilac odeljenja za zaštitu životne sredine Užica.

Grad je u obavezi da izradi dugoročni plan pa postoje dileme koje mere treba da se preduzmu. U okviru rešavanja postojećih problema poslednje dve godine radi se i na povećanju energetske efikasnosti gde se budžetskim sredstvima finansiraju građani kako bi se time smanjilo korišćenje energenata. Dileme u ovoj oblasti vezane su i za saobraćaj i za zabranu korišćenja određenih goriva poput uglja u gradskoj zoni.

Dim Majka i dete 1Pre mesec dana o dugoročnim planovima razgovaralo se i u nadležnom ministarstvu tako da su predstojeće aktivnosti bazirane i na pomoći naučnih institucija koje imaju iskustva u radu u ovoj oblasti.

U Užicu su se okupili stručnjaci iz Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), Hemijskog fakulteta iz Beograda, Zavoda za javno zdravlje Užice, javnih preduzeća i Gradske uprave. Na radnom sastanku na temu koji se odnosio na rešavanje aktuelnih problema iz oblasti životne sredine u Užicu posebno se bavili – zagađenjem vazduha u zimskim mesecima. Jedan od zaključaka sa ovog skupa je saradnja sa Japanskom agencijom koja je u mnogim gradovima imala kvalitetna rešenja.

nemanja-nesic
Nemanja Nešić, zamenik gradonačelnika

Međutim, uzimajući u obzir višegodišnju složenost ovog problema i način rešavanja zahteva određenu slojevitost.

– Na nama je da sa eminentnim stručnjacima na najefikasniji način shodno uloženim sredstvima i vremenu koje je pred nama taj problem rešavamo po segmentima. Na prvom mestu krenuće se od analize koji su to ključni faktori zagađenja i još uvek nagađamo da li su to ekološki neprihvaljiva goriva, ili je to reljef, anticikloni…istakao je Nemanja Nešić, zamenik Gradonačelnik Užica.

Suština je da treba utvrditi primarne uzroke iako neke tendencije i analize koje radi Zavod za javno zdravlje ukazuju da imamo smanjenje ugljen-dioksida i sumpor-dioksida u vazduhu što je posledica kvaliteta goriva koji se koristi u automobilima. Ali važno je utvrditi šta je to što u najvećoj meri zagađuje vazduh i na osnovu toga definisati mere i prioritete u narednom periodu i da 2020.godine rezultati budu bolji nego ove godine.

Prof. dr. Branimir Jovančićević
Prof. dr. Branimir Jovančićević

Užice je jedan od reprezenata što se tiče životne sredine jer problemi osim aerozagađenja odnose se i na komunalni otpad, zagađenje voda, problem neprečišćavanja otpadnih voda… Užičanin prof.dr Branimir Jovančićević, šef Katedre za primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta u Beogradu podseća da postoje pozitivni pomaci u proteklih pet godina gde je smanjena koncentracija čađi skoro duplo, što je rezultat pozitivnih mera.

– Zato pokušavamo zajedno sa stručnjacima iz Japana da definišemo šta je glavni uzročnikda bi se odredili prave mere. Sa socijalnog aspekta problem zagađenja je sve veći pa smo svedoci migracije stanovništa kao posledicu tog problema. To preseljenje u druge gradove ili inostranstvo mora da se zaustavi, jer nije dobro za državu da ovaj grad gubi na svom značaju, naveo je prof.dr Jovančićević.

japanac
Dr. Takeshi Nakano, Univerzitet u Osaki, Japan

Govoreći o ovom problemu koji se odražava direktno i na zdravlje stanovništa od velikog značaju su iskustva japanskog stučnjaka prof.dr Takeši Nakano sa Univerziteta u Osaki koji je u svom dugogodišnjem radu rešavao pitanja zagađenosti vazduha.Već osam godina sarađuju sa različitim institucijama ima u Srbiji gde radi na poboljšanju životne sredine. Kako je navedeno i grad Osaka se sedamdesetih godina suočavao sa ovakvim problemima.

– Prenošenjem znanja i iskustva kroz naredna istraživanja u Užicu očekujemo da se problem aerozagađenja reši.U Japanu smo to rešili donošenjem zakona i njihovim poštovanjem kod emisije štetnih gasova iz malih spalionica i zabranili njihov rad.
Na osnovu saradnje, iskustava, analiza i preduzetih mera ostaje da se očekuju pozitivni pomaci u ovoj oblasti u narednim godinama u Užicu.

Projekat“Zdravom životnom sredinom u EU”
Sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Ostavite odgovor