Pocetna Bajina Bašta Prioriteti su maksimalna pogonska spremnost i proizvodnja

Prioriteti su maksimalna pogonska spremnost i proizvodnja

1272
0
Podelite

“Drinsko-Limske HE” su važan deo sistema Elektroprivrede Srbije i u prošloj godini su proizvele 6,75 posto više električne energije od plana. Na niskim temperaturama, akumulacije se intenzivno prazne u slivu Drine, a RHE “Bajina Bašta” dnevno proizvodi 10 miliona kilovat-sati električne energije. -Naš prioritet je uvek bio ostvarenje maksimalne pogonske spremnosti agregata i mi to u dobrom delu i uspevamo da ostvarimo, tako da nemamo većih problema, kvarova i zastoja. Naš cilj je i da ostvarimo što veću proizvodnju sa što manje gubitaka i u kvalitetu i u kvantitetu, kaže za „Vesti“, Radisav Matić, direktor proizvodnje u Ogranku EPS-a “Drinsko-Limske HE”.

Koliko je prošle godine proizvedeno električne energije u „Drinsko-Limskim hidroelektranama“?

Hidroelektrana BB Radisav Matic– Prošla godina za „Drinsko-Limske HE“ bila je jedna od boljih što se tiče fizičkog obima proizvodnje. Ostvarili smo ukupno 3,765 milijardi kilovat-sati električne energije, dok smo, na primer, u 2015. godini, proizveli 3,450 milijardi kilovat-sati. Tako smo mi  naše planove za prošlu godinu ispunili sa 106,75 posto na nivou Ogranka EPS-a „Drinsko – Limske HE“. Taj plan je bio veći nego ikada ranije, jer je prošla godina bila najviše bilansirana u odnosu na prethodni period rada hidroelekptana. Ovako dobroj proizvodnji pogodovala je povoljna hidrologija tokom cele godine na slivu Drine, osim decembra koji je bio veoma nepovoljan za proizvodnju električne energije. Već 10. decembra nastupili su mrazevi koji do danas traju.

Kakav je finansijski efekat?

– Finansijski efekat se ne iskazuje za ogranke, već za Elektroprivredu Srbije koja je, prema izjavama čelnih ljudi, ostvarila pozitivan finansijski rezultat. Inače, kao ogranak vodimo svoje finansijsko poslovanje i uvek smo u okviru odobrenih i planiranih sredstava, što je veoma bitno. Sledi izrada finansijskog izveštaja za EPS u okviru koga će biti urađen izveštaj i za Ogranak „Dinsko-Limske HE“ i on će, svakako, biti pozitivan.

Kako je počela ova godina što se tiče proizvodnje s obzirom na niske temperature koje ste već pomenuli?

Hidroelektrana BB akumulacija– Od 10. decembra su počeli hladni dani i u takvim uslovima, dotoci na profilima hidroelektrana su stalno opadali, tako da ovih dana imamo prirodni dotok ,bez rada akumulacija, tek nešto malo više od nivoa biološkog minimuma. To je uobičajena pojava kada nema padavina, i u zimskim uslovima. Bilo je samo snega koji je ostao u slivu. U protekloj deceniji bilo je nekoliko sličnih godina sa izrazito hladnim zimskim periodima. Evo, u poslednjih sedam dana u Perućcu je temperatura bila od minus 15 do minus 17 stepeni. Taj minus traje po ceo dan i što je najgore, to su vezani dani pa se sva oprema ohladi i onda su češći kvarovi. U Novoj Varoši, temperature su padale i do minus 25 stepeni. Sve su to veoma otežani uslovi za rad energetskog sistema pa i „Drinsko-Limskih HE“. Uprkos svemu, oprema je radila bez većih zastoja i kvarova.

Kakva je situacija sa akumulacijama?

– Ovih dana angažovanje mašina je povećano zahvaljujući akumulacijama u slivu Drine koje se, istina je, intenzivno prazne, mada one i služe da se koriste u ovakvim periodima. Reverzibilna HE ovih dana, oko 13. januara, dnevno proizvodi 10 miliona kilovat- sati električne energije. Dobro je što ima vode da proizvodimo električnu energiju jer će naš energetski sistem biti manje zavisan od uvoza. Sada su cene električne energije na berzama i na tržištu premašile sve dosadašnje rekorde.

Koliko ćete u postojećim uslovima moći da proizvedete električne energije?

Hidroelektrana BB turbina– Trenutnaa realizacija naših planova u „Drinsko-Limskim HE“ je, čak i sa radom akumulacija, na nivou od 80 procenata.

S obzirom da pratite hidrološku situaciju, kakvi su nagoveštaji za predstojeći period?

– Sasvim je izvesno da će januar biti veoma sušan. Po nekoj višegodišnjoj praksi i iskustvu, ne bi trebalo očekivati ozbiljnije dotoke i u februaru. Međutim, ne treba zaboraviti da to ipak, neće drastično smanjiti proizvodnju u odnosu na plan, jer se u zimu ušlo sa relativno dobrim sadržajem akumulacija.

Koji su prioriteti „Drinsko-Limskih HE“ u ovoj godini?

– Naš prioritet je uvek bio ostvarenje maksimalne pogonske spremnosti agregata i mi to u dobrom delu i uspevamo da ostvarimo, tako da nemamo većih problema, kvarova i zastoja. To se postiže pravovremenim i naknadnim ulaganjima, investicijama, tekućim održavanjem. Naš cilj je i da ostvarimo što veću proizvodnju sa što manje gubitakai u kvalitetu i u kvantitetu. “Drinsko-Limske HE” su te da održavaju frekvenciju sistema, mi “peglamo” opterećenje u dnevnom dijagramu opterećenja Elektroprivrede Srbije. Naš prioritet je i ostvarenje dugoročnog plana investicija i za sada to sve ide po planu.

Ostavite odgovor