Pocetna Некатегоризовано Crkva Svetog proroka Ilije u Mačkatu

Crkva Svetog proroka Ilije u Mačkatu

1837
0
Podelite

Od 1809, kada je verovatno sagrađena, pa sve do 1858. godine postojala je brvnara crkva u Mačkatu. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića, podignuta je nova crkva 1859. godine. Tu se nalazila nekropola stećaka od čijih kamenih delova je delimično i građena ova nova crkva. Sada se kod crkve nalazi samo jedan stećak u obliku sarkofaga, bez ikakvih predstava ili natpisa.

Mackat crkva 2Nova crkva je 1915. godine popucala i zbog toga zatvorena. Godine 1934. počeli su radovi na obnovi hrama i završeni iste godine. Crkva je monumentalna građevina, a poslednji radovi, dogradnja zvonika na zapadnoj strani, izmenili su njen prvobitni izgled. On je u donjem delu nešto širi i sa četiri bifore. Crkva je jednobrodna, sa polukružnom apsidom na istočnoj strani. Pripratu i naos razdvaja zid sa nišama, koje istovremeno služe za vezu između ova dva dela. Krov je spolja dvoslivan, dok je iznutra bačvast. Oko cele zgrade pri vrhu, kao ukras, nalazi se lučni friz.

Izvesna suma novca izdata je 11. decembra 1860. godine na ime izgradnje templa (ikonostasa) koji predstavlja korektno slikarsko ostvarenje. Na samom vrhu ikonostasa je drveni krst sa raspećem pored kojeg su po  četiri ikone sa likovima apostola, i Bogorodica i Mackat crkva 3Apostol Jovan. Drug red popunjavaju sedam ikona Velikih praznika: Rođenje Hrista, Sretenje Gospodnje, Krštenje Gospodnje (Bogojavljenje), Vaskresenje Hristovo, Krunisanje presvete Bogorodice, Bogorodica, Sveta trojica. Tajna večera je iznad carskih dveri na kojima su Blagovesti, desno od njih su dve ikone Isus Hristos i Sveti Jovan Krilati, a levo ikone Bogorodica sa Hristom, Sveti prorok Ilija i Sveti Arhangel Mihailo. Sve ikone su na drvenom ikonostasu, a između njih je neka vrsta pilastra.

Na ikonostasu carske dveri i ikona Hrista delo su Aleksija Lazovića.

U crkvi se nelaze još nekoliko ikona: Sveti Sava, Sveti velikomučenik Georgije, sa ktitorskim zapisom iz 1809. godine, kao i ikona Svetog velikomučenika Georgija, doneta iz Svete Gore.

U crkvi se čuva i krst kujundžijske izrade, rad iz 19. veka, dva čiraka sa potpisom majstora Pante iz 1860. godine.

Sačuvan je protokol rođenih od 1837. do 1850. godine.

PROJEKAT “KROZ SVETA MESTA NAŠIH OTACA” PODRŽALO JE MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

Ostavite odgovor