Pocetna Društvo Veterani imaju pravo na 84.000 dinara

Veterani imaju pravo na 84.000 dinara

9893
0
Podelite

U Užicu je održana tribina kojoj su prisustvovali veterani učesnici ratova devedesetih iz većine opština Zlatiborskog okruga. Predsednik Saveza Ranko Obradović upoznao je prisutne sa  aktivnostima udruženja kako bi veterani ostvarili svoja prava pozivajući se na presudu Vrhovnog kasacionog suda iz Beograda od 31. avgusta 2016. godine po kojoj veterani imaju pravo na 84.000 dinara na ime diskriminacije. On je ovom prilikom demantovao laži da je istekao rok kako bi bilo ostvareno pravo na ovu nadoknadu na ime diskriminacije. Takođe je istakao da je sredinom juna pismenim putem – mejlom poslat dopis ministru za rad i boračka pitanja Zoranu Đorđeviću, u kome se u pogledu ratnih dnevnica (nematerijalna i materijalna šteta) traži od Vlade da donese odluku o vansudskom poravnanju i da se veteranima isplati 84.000 dinara na ime nematerijalne štete, a da se na ime materijalne štete umesto traženih 3.500 dinara po danu isplati 2.000 dinara; da se izvrši isplata u tri rate (na svakih šest meseci), na taj način država će uštedeti 40 odsto uz molbu da se konačno nađe rešenje po ovom pitanju, jer je to od velikog značaja ne samo za veterane već se tim vraća i poverenje u državu i njene institucije.

Veterani smatraju da je krajnje vreme da konačno bude donet Zakon o pravima boraca-veterana i njihovih porodica. U dopisu se predlaže dodela priznanja poginulim veteranima u ratovima devedesetih u godini kada se obeležava dvadeset godina od NATO bombardovanja i obaveštava da u Savezu veterana Zlatiborskog okruga pripremaju spiskove ljudi kojima treba dodeliti ova priznanja. Predsednik Saveza veterana Zlatiborskog okruga obavestio je prisutne da je u razgovoru sa državnim sekretarom Ministarstva za rad izneo predloge u vezi donošenja Zakona o veteranima: da se ne pravi diskriminacija između veterana, da se izvrši revizija učešća u ratu po danima, da invalidi imaju odgovorajuću dokumentaciju da se ne bi desilo da imamo lažne invalide i borce, da se uvede jedinstvena evidencija podataka nakon provere u vojnim odsecima i izdaju legitimacije za veterane-borce, da svi učesnici rata stiču pravo na nacionalna priznanja, da imaju pravo na borački dodatak zavisno od dana učešća u ratu i to: do 15 dana 3.000 dinara, do 30 dana 10.000 dinara, do 45 dana 15.000 dinara, do 60 dana 20.000 dinara, do 75 dana 25.000 dinara, više od 75 dana 30.000 dinara i na taj način bi se izbegla diskriminacija između boraca.

Ranko ObradovicPredlog veterana Zlatiborskog okruga jeste i da svaki učesnik rata koji je nezaposlen, stiče pravo na zdravstvenu zaštitu kao i članovi porodice, da se veterani borci oslobode plaćanja participacije, da ratni vojni invalidi imaju pravo i da se leče na VMA i VMC, da ratni veteran stiče pravo na penziju čim napuni 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života, da se roditeljima poginulih boraca-veterana omogući banjsko lečenje. Zatim da kada grad ili opština gradi stanove za socijalno stanovanje da se 10 odsto stanova dodele učesnicima ratova i članovima njihovih porodica, da deca učesnika ratova imaju prednost prilikom upisa, dodeli stipendija i smeštaju đaka u studentske domove, kao i pravo na besplatne udžbenike, da gradovi i opštine budu u obavezi da učesnicima u ratovima pruže olakšice u plaćanju komunalnih usluga.

U drugom delu tribine veteranima se obratio advokat niške kancelarije dr Srđan Aleksić i istakao da se presude na ime diskriminacije donose i pred Višim sudom u Užicu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu na ime diskriminacije, zatim da će takse koje su plaćene na ime tužbe i presude biti uplaćene po dostavljanju računa tužilaca. Advokat Aleksić je rekao da je u planu razgovor u Ministarstvu u cilju dogovora o vansudskom poravnanju.

Ostavite odgovor