Pocetna Sport Konkurs za sportistu godine

Konkurs za sportistu godine

1538
0
Podelite

Sportski savez Užica raspisao je konkurs za dodelu 34. “Nagrade Sportskog saveza” za 2018.godinu.

Nagrade se dodeljuju:

I – Organizacijama:

 1. Osnovnoj organizaciji za fizičku kulturu (društvo, klub, udruženje i dr.), za najbolje ostvarene sportske rezultate.
 2. Radnoj organizaciji, ustanovi, organizaciji, državnoj i međunarodnoj instituciji, koja je pomogla sportske organizacije i razvoj sporta u gradu Užicu.

II -Pojedincima:

 1. Za izuzetnu dugogodišnju aktivnost – životno delo,
 2. Za istaknute sportske rezultate – sportista godine,
 3. Za stručni rad – sportskom treneru stručnjaku, organizatoru rekreacije i dr.
 4. Za nastavno – vaspitni rad – nastavnik – profesor fizičkog vaspitanja.
 5. Za društveno – sportski rad – sportskom radniku.
 6. Za stručni rad u drugim oblastima – delatnostima (novinar, lekar, inženjer i dr.).
 7. Za najuspešniji sportski rezultat u tekućoj godini – mladi perspektivni sportista
 8. a) pionir/ka, rođeni 2004/2005. godine,
 9. b) kadet/kinja, rođeni 2002/2003. godine,
 10. v) junior/ka, rođeni 2000/2001. godine.
 11. Za najboljeg sportistu osoba sa invaliditetom.

Nagrade se dodeljuju za rezultate i aktivnosti postignute u 2018.godini, izuzev za životno delo, gde će ceniti aktivnost u dužem vremenskom periodu.

Predlozi za nagrade mogu se podneti do petka 14 . decembra 201 8 .godine, na SPORTSKI SAVEZ UŽICE, 31000 Užice, Poštanski fah br. 99 ili tel/faks 031/3518-457 ili E-mail: office@sportskisavezuzice.rs.

Predlozi podneti posle utvrđenog roka za Nagradu, neće se uzimatiu obzir.

Ostavite odgovor