Pocetna Društvo Poštujemo mere zaštite

Poštujemo mere zaštite

1506
0
Podelite

EPS i Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo kažu da se rekonstrukcija i dogradnja mašinskog dela MHE “Pod gradom” odvija u skladu sa merama propisane tehničke zaštite i datim saglasnostima. Odgovor na pitanje da li je narušen prvobitni izgled najstarije hidrocentrale u Srbiji i kako se odvija rekonstrukcija kulturno-istorijskog dobra  “Vesti” su potražile od EPS-a koji je investitor radova  i od Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu koji nadzire da li je rekonstrukcija  u skladu sa merama zaštite. Projekat rekonstrukcije postoji od 2014. godine za obe hidroelektrane “Pod gradom” i “Turica” i deo je većeg projekta obnove starih od strane „Elektroprivrede Srbije“ i realizuje iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Iz EPS-a navode da se rekonstrukcija MHE “Pod gradom” realizuje u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture zbog istorijskog značaja ovog objekta. Muzejski deo hidroelektrane ostaće u funkciji sa dve originalne Simensove turbine iz 1900. godine, koje će biti puštane u pogon prilikom dolaska turističkih grupa, stručnih ekskurzija i stranih delegacija. Na isti način je hidroelektrana „Pod gradom“ funkcionisala i pre početka rekonstrukcije, kažu iz EPS-a. Jedno od pitanja odnosilo se i na slap za koji u delu užičke javnosti postoji tvrdnja da ga više neće biti. U ovom javnom preduzeću to negiraju.

-U skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture deo mašinske zgrade sa novim agregatom preuređen je kako bi činio jedinstvenu vizuelnu celinu sa glavnim delom objekta u pogledu visine i oblika krova i bio u potpunosti uklopljen u spoljašnje konture i fasadu originalne mašinske zgrade. Preko preliva (slapa) uz hidroelektranu voda će se i dalje ispuštati, osim tokom rada hidroelektrane kada će biti korišćen odvodni kanal.  Realizacijom ovog projekta stara hidroelektrana se vraća u operativno stanje zahvaljujući dodatnom agregatu čija je planirana godišnja proizvodnja oko 1,7 miliona kilovat-časova električne energije, uz istovremeno očuvanje muzejskog i turističkog kapaciteta objekta. Novi agregat će koristiti postojeću infrastrukturu tako da nisu predviđeni dodatni radovi koji bi narušili rečni tok”. Na naše pitanje zašto se kasni, jer je trebalo da radovi budu završeni 1. juna ove godine u EPS-u kažu da očekuje da hidroelektrana bude puštena u rad tokom poslednjeg kvartala ove godine i dodaju da su na produžetak uticali loši vremenski uslovi tokom zimskog perioda i naknadni radovi na dovodnom kanalu.

– Tokom rekonstrukcije MHE „Turica“ zamenjena je elektromašinska opreme zbog zastarelosti i lošeg stanja postojeće opreme, kako bi se omogućila proizvodnja električne energije u užem vremenskom periodu. Tokom realizacije oba projekta ispunjeni su i ekološki standardi i svi zahtevi za očuvanje kulturno-istorijske vrednosti objekata. Za oba projekta su urađene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu koje su bile na javnom uvidu i odobrilo ih je Ministarstvo zaštite životne sredine. Svi radovi se izvode u skladu sa uslovima dobijenim od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo” navodi EPS koji dodaje da se realizacijom projekta omogućava se “nastavak korišćenja postojećih lokacija za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora bez dodatnih uticaja na životnu sredinu”.Na gradilišnoj tabli nalaze se sledeće informacije: građevinska dozvola je izdata 6. septembra  2017. godine i datum početka gradnje 1.6. 2018. godine sa rokom za završetak radova od godinu dana. Tehničku dokumentaciju je radio “Energoprojekt Hidroinženjering”, a izvođači radova su “Elnos BL” i “Hidro-Tan” Beograd.

Reč kraljevačkog Zavoda

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu kontaktirala su pojedina udruženja građana iz Užica postavljajući takođe pitanje da li je narušen unutrašnji i spoljašnji zaštićen izgled centrale. U izveštaju v.d. direktora Zavoda Ivana Milunovića koji je prosleđen “Vestima” navodi se da je po izvršenom uvidu stručnjaka o stanju radova na hidrocentrali  konstatovano da se oni odvijaju u  skladu sa uslovima i merama tehničke zaštite sa kojima se Zavod saglasio. Svojevremeno je na zahtev investitora Zavod izdao sledeća akta: rešenje o preduzimanju mera tehničke zaštite od 23. aprila 2014. godine, rešenje o preduzimanju mera tehničke zaštite za potrebe izrade urbanističkog projekta za dogradnju i rekonstrukciju mašinske zgrade MHE od 11. oktobra 2016. godine i saglasnost  JP “Elektroprivreda Srbije” na projektnu dokumentaciju za dogradnju i rekonstrukciju mašinske zgrade MHE Pod gradom od 4. avgusta 2017. godine. U izveštaju se na osnovu ostvarenog uvida u radove od 16. avgusta ove godine kaže da su na licu mesta izvođeni radovi unutar mašinske prostorije kao i fasadni radovi na kalkanskom zidu pomenute prostorije. Iz razgovora sa rukovodiocem stručnjaci Zavoda navode da su u toku zvršni radovi na izradi elektroinstalacija i završni elektrofasaderski radovi.  Prema rečima rukovodioca radova koji je zadužen za kontrolu radova   na  izradi elektroinstalacija svi izvedeni radovi su realizovani u skladu sa projektnom dokumentacijom.

-Trenutno je zbog radova prinudno zatvoren preliv vode ka reci, ali je to trenutno stanje dok se radovi ne završe. Na licu mesta se može primetiti da su skoro u potpunosti izvedeni građevinski radovi – navodi  se u izveštaju i dodaje da je “odgovorni projektant građevinske struke  konstatovala da su svi radovi na Staroj centrali izvedeni u skladu sa uslovima službe zaštite i da je prilikom nedoumica  i iskrslih problema kontaktiran konzervator arhitekta Zavoda koji je i obrađivač izdatih uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite – dodaje se u izveštaju. U njemu se kaže  da su radovi na MHE Pod gradom kao nepokretnom kulturnom dobru od velikog značaja privedeni  kraju i da su u toku završni fasaderski radovi na oblaganju kalkanskog zida kamenim pločama i radovi na ispitivanju elektroinstalaterske mreže.

-Izvedeni radovi su se odnosili na građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji postojeće mašinske zgrade i ovaj deo objekta je u potpunosti oblikovno uklopljen sa autentičnim objektom što je i bio uslov izdatih mera tehničke zaštite. Na mašinskoj zgradi je izrađen mansardni krov i postavljeni  krovni prozori u skladu sa merama tehničke zaštite. Kolorite rekonstruisanog dela projekta u potpunosti podržava kolorit na fasadi autentičnog dela objekta. Mašinska zgrada je dograđena u vertikalnom smislu do visine autentičnog dela objekta i sa njim čini celinu u pogledu nagiba i oblika krovnih ravni što je takođe bio jedan od uslova službe zaštite – kaže se u izveštaju- izjavi v.d. direktora kraljevačkog Zavoda Ivana Milunovića. Na početku radova list EPS je pisao da je planirana godišnja proizvodnja MH “Turica” je dva miliona kilovat sati, a HE “Pod gradom” 1,5 miliona kilovat sati i da su ove elektrane veoma stare i nisu u funkciji zbog dotrajalosti opreme i objekata i da je neophodno da se rekonstruišu svi objekti na tim elektranama što podrazumeva radove na mašinskoj zgradi, aparatima, vodozahvatima, kanalima i svim pratećim objektima kao i ugradnja nove opreme.

Ostavite odgovor