Pocetna Društvo Najviše angažovanih u javnim radovima

Najviše angažovanih u javnim radovima

880
0
Podelite

Krajem avgusta 2019.godine, na području filijale Užice je 327 osoba sa invaliditetom koje traže posao. U gradu Užicu na evidenciji je trenutno 148 OSI koji su se izjasnili da žele posredovanje u zapošljavanju- kaže za Vesti Biljana Terzić, načelnik Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere Filijale NSZ u Užicu.

Prema kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih, najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti u gradu Užicu imaju OSI srednjeg stručnog obrazovanja (III i IV SSS)– 58,7%. Učešće nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih lica je 28,3%, dok je lica sa fakultetskom diplomom 2,7%., ili 4 lica. Prema starosti, najviše je nezaposlenih preko 50 godina starosti (57 lica ili 38,5%), što ukazuju na nepovoljnu starosnu strukturu, i mladih do 29 godina (svega 25 lica ili 17%).

Na kojim poslovima se obično zapošljavaju OSI?

Od primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, u okviru NSZ radi Komisija za procenu radne sposobnosti koja radi procenu poslova koje OSI može da radi u odnosu na vrstu i stepen invaliditeta. U tom smislu, i NSZ posreduje za one vrste poslova koje jedna OSI može raditi u odnosu na rešenje navedene Komisije.U okviru Filijale radi savetnik za zapošljavanje OSI koji se isključivo bavi OSI.
Najviše OSI je sa procenjenom radnom sposobnošću prvog stepena- ako su teškoće ili prepreke male u odnosu na zanimanje ili poslove, a omogućavaju zapošljavanje pod opštim uslovima.

Koje sve programe podrške za zapošljavanje OSI ima NSZ Užice?

NSZ promoviše socijalno odgovorno poslovanje i poseban akcenat stavlja na položaj i zapošljavanje OSI. Prema programu rada NSZ i propisa koji su na snazi u našoj zemlji vode se posebne evidencije i sprovode programi za OSI.
Svi programi koje realizuje NSZ, posebno se odnose na OSI, kako programi zapošljavanja tako i programi dodatnog obrazovanja i obuke-programi samozapošljavanja, subvencije za otvaranje novih radnih mesta, javnih radova, programa stručne prakse, programa pripravnika, sticanja praktičnih znanja i veština, programa obuka za potrebe tržišta rada. I u 2019.godini najveći broj OSI bio je angažovan na programima javnih radova – 18 OSI preko programa NSZ, i 27 OSI po programima javnih radova koji se realizovao u saradnji sa gradom Užicem. Preko programa javnih radova, najviše OSI angažovano je u kulturnim delatnostima, a zatim u oblasti održavanja i zaštite životne sredine.
U okviru programa podrške za zapošljavanje OSI, program za koga vlada veliko interesovanje jer omogućava zapošljavanje OSI na neodređeno vreme, dakle dugoročnije rešavanje problema nezaposlenosti je Subvencija zarade za OSI bez radnog iskustva, gde je do sada zaposleno 16 lica.
Udruženje paraplegičara Zlatiborskog okruga je marta meseca ove godine angažovalo jednu OSI sa evidencije nezaposlenih za koju koriste sva tri programa podrške zapošljavanju OSI, dakle i Subvenciju zarade za zapošljavanje OSI bez radnog iskustva koji je licu omogućio radni odnos na neodređeno vreme na poslovima na kojima nije imao radno iskustvo, programa refundacije troškova prilagođavanja radnom mestu koji je licu omogućio tehničko opremanje radnog mesta u vidu opreme koju su nabavili kao i programa refundacije troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu, u vidu refundacije zarade mentoru koji ovo lice obučava i pruža stručnu pomoć u radu.
Filijala ima odličnu saradnju sa svim udruženjima OSI u gradu Užicu i brojni su primeri gde smo kroz ovu saradnju omogućili angažovanje, zapošljavanje ili edukaciju njihovih članova.

Koliko javni sektor poštuje zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

Zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, retki su primeri zapošljavanja OSI u javnom sektoru, osim angažovanja lica preko programa javnih radova.
Da li poslodavci koji imaju obavezu da zaposle OSI, često traže procenu radne sposobnosti za lice koje već radi kod njih i koje zbog umanjene radne sposobnosti treba da se prebaci na lakše radno mesto?
Da, sve je veće učešće zahteva za procenu radne sposobnosti za zaposlena lica u ukupnom broju zahteva, bilo da su po zahtevu poslodavca ili samog lica. Poslodavci koriste zakonsku mogućnost da na procenu radne sposobnosti najpre upućuju lica zaposlena kod njih, pa ukoliko takva lica ne dobiju rešenje o proceni radne sposobnosti, traže od nas da im posredujemo u zapošljavanju OSI.

Da li su u planu obuke OSI za tržište rada?

OSI su veoma zainteresovane za programe koje utiču na povećanje veština i znanja, počev od obuka za aktivno traženje posla, pa preko obuka za tržište rada. U prethodnom periodu imali smo sjajnu realizaciju ovih obuka, preko različitih obuka iz oblasti rada na računaru-osnovnih i specijalističkih, pa do konkretnih obuka, npr.obuka za manikir i pedikir ili obuka za aranžere cveća. – u najskorijem periodu očekuje se realizacija obuke za grafički dizajn i stono izdavaštvo, za šest OSI sa područja naše filijale.

Da li ima osoba sa invaliditetom koje su se osmelile da pokrenu sopstveni posao i to pre svega zahvaljujući podršci i podsticaju koje su dobile od NSZ?

Za program samozapošljavanja odnosno pokretanja biznisa ove godine u gradu Užicu nije bilo zainteresovanih OSI, dok je prethodnih godina bilo nekoliko registrovanih radnji, uglavnom opet u delatnostima koje OSI mogu raditi u odnosu na rešenje o proceni radne sposobnosti.

PROJEKAT VESTI “BENEFITI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM” SUFINANSIRA GRAD UŽICE

“STAVOVI IZNATI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA”

Ostavite odgovor