Pocetna Društvo Obezbeđivanje najviših akademskih standarda

Obezbeđivanje najviših akademskih standarda

973
0
Podelite

-Od ove školske godine započinjemo sa realizacijom akreditovanog zajedničkog studijskog programa sa Fakultetom tehničkih nauka, Univerziteta iz Novog Sada na osnovnim i master studijama. Profesori sa Fakulteta tehničkih nauka biće predavači na Akademiji, počev od ovog semestra, čime će doprineti daljem podizanju kvaliteta nastave iz domena informacionih tehnologija- rekla je dr Ljubica Diković, predsednik Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i profesor strukovnih studijaO međunarodnoj konferenciji, upisu nove generacije studenata, radu u epidemiološkim uslovima, uspešnim studentima, problemima i planovima za „Vesti“ govori dr Ljubica Diković.

-Uprkos brojnim izazovima, dana 8.oktobra 2021. godine održana je 12. Međunarodna konferencija „Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja-SED 2021“ u Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija. Način organizovanja ovogodišnje Konferencije se odvijao u složenim epidemiološkim uslovima, sa kombinovanim modelom rada i sa restriktivnim brojem učesnika koji su uživo učestvovali u njenom radu. Kao visokoškolska institucija visokog obrazovanja ponašamo se društveno odgovorno poštujući preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Konferencija SED 2021 je obuhvatila tri plenarna rada renomiranih profesora: prof.dr Bojana Tubića, pomoćnika ministra za visoko obrazovanje, zatim prof.dr Vladimira Popovića, dekana Mašinskog fakulteta u Beogradu, kao i dr Sandre Stojadinović Jovanović, prof.strukovnih studija Akademije Zapadna Srbija.
Ukupno 80 naučnih radova bilo je svrstano u pet sekcija odnosno programskih oblasti i to Informacione tehnologije i mašinsko inženjerstvo, Građevinsko inženjerstvo i arhitektura, Medicina i zdravstvena nega, Zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu, kao i Poslovna ekonomija, menadžment i turizam. Najveći broj radova, ukupno 30 pristigao je u sekciju Informacione tehnologije i mašinsko inženjerstvo. Konferencija je zadržala međunarodni karakter odnosno pristigli su radovi iz osam zemalja. Svi naučni radovi su recenzirani i prihvaćeni za publikovanje sa pozitivnim recenzijama. Najbolji naučni radovi biće publikovani u prestižnim naučnim časopisima sa visokim impakt faktorom.

Održana je i radionica „Informacione i komunikacione tehnologije za digitalizaciju, vizuelizaciju i promociju kulturnog nasleđa“ kojoj je predsedavao prof.dr. Plamen Zahariev, iz Bugarske, Univerzitet “Angel Kančev”, Ruse. Zatim je uživo organizovan okrugli sto sa predstavnicima turističke privrede Zapadne Srbije i inostranim partnerima na projektu DIMPS, sa nazivom “Digitalna platforma za stručnu praksu kao kolaborativni alat između kompanija i visokog obrazovanja“, kojim je predsedavala dr Tatjana Marinković, prof.strukovnih studija Akademije Zapadna Srbija.
Posebno želim da istaknem da nam je veoma važna saradnja sa predstavnicima privrede, institucija, visokoškolskih ustanova iz zemlje i inostranstva jer su ciljevi ove konferencije isticanje uloge nauke i visokog obrazovanja u funkciji održivog razvoja, promocija i popularizacija nauke, razvijanje međunarodne naučne razmene i saradnje, kao i jačanje veza između naše obrazovne institucije i ostalih institucija društva.

Dr Ljubica Diković, predsednik Akademije i prof. strukovnih studija na međunarodnoj konferenciji

Kakva ste odluku doneli za realizaciju nastave ove školske godine na Akademiji?

Nastava je počela 4. oktobra 2021. godine i održavaće se u skladu sa aktuelnim rasporedom nastave u zimskom semestru. Teorijski deo nastave će se realizovati onlajn u vidu audio-video predavanja postavljenih na softversku platformu Moodle i/ili primenom aplikacija Zoom i Google Meet. Praktične vežbe ili iz pojedinih nastavnih predmeta mogu se realizovati u prostorijama Odseka, organizovanjem studenata u manje grupe shodno propisanim merama zaštite od COVID-19. Prisustvo studenata na praktičnim vežbama koje se realizuju u prostorijama Odseka je po ličnom izboru. Konsultacije će se realizovati jednom sedmično u prostorijama Odseka ili preko Zoom i Google Meet aplikacija, o čemu odlučuje predmetni profesor.

Koliko se epidemija koronavirusa odrazila na rad u proteklom periodu, kakva je situacija sada što se tiče obolelih među studentima i zaposlenima?

Obolelih od koronavirusa ima svakodnevno i među studentima i među zaposlenima, ali taj broj za sada nije alarmantan. U svakom slučaju prilagođavamo se novonastaloj situaciji na dnevnom nivou. Studentima smo omogućili naknadno polaganje ispita i predispitnih obaveza sve dok su u izolaciji, odnosno dok potpuno ne ozdrave. Umesto zaposlenih koji su oboleli i koji su u izolaciji, prinuđeni smo da pravimo novu organizaciju nastavnog procesa i da umesto njih uključujemo u realizaciju nastavnog procesa ostale profesore sa njihove Katedre.

Da li ste zadovoljni upisom nove generacije studenata u Užicu i Valjevu?

Smatram da imamo razloga da budemo zadovoljni sa upisom nove generacije studenata u Užicu i Valjevu, jer je broj novoupisanih studenata u Odseku Valjevo ostao na prošlogodišnjem nivou, dok je broj novoupisanih studenata u Odseku Užice uvećan u odnosu na prethodne godine. Naša misija je da ponudimo atraktivne, prosperitetne za zapošljavanje, prepoznate od strane poslodavaca, visoko kvalitetne studijske programe i u tom smislu, trudićemo se da privučemo veći broj studenata u oba Odseka u narednom upisnom periodu.

Koliko je promocija studijskih programa sa konkretnim aktivnostima uticala na zainteresovanost studenata?

Zaista smo u prethodnom periodu bili aktivni učestvovanjem u brojnim tv emisijama i promovisanjem naših studijskih programa, kao i organizovanjem brojnih aktivnosti. Izdvojila bih kao izuzetno uspešnu i posećenu panel diskusiju „Izazovi informacionih tehnologija-mesto i uloga Akademije Zapadna Srbija u informatičkom prostoru“, zatim prezentaciju „Mašinsko inženjerstvo u proizvodnji, robotici i projektovanju“, panel diskusiju „Doprinos studenata turizma unapređenju turističke ponude Zlatiborskog i Moravičkog okruga“, okrugli sto „Poslovi u eksternoj reviziji nakon završenih studija na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija Odsek Užice“, okrugli sto „Poslovi u internoj reviziji nakon završenih studija na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija Odsek Užice“, obeležen je Svetski dan bezbednosti zdravlja na radu, kao i Svetski dan medicinskih sestara

Za koje studijske programe je vladalo najveće interesovanje?

Najveće interesovanje ove godine je vladalo za studijski program Zdravstvena nega za koji je upisna kvota od 60 studenata bila popunjena nakon prvog upisnog roka. Na drugom mestu je evidentno povećano interesovanje za upis na studijski program Mašinsko inženjerstvo sa preko 40 upisanih studenata, što je opravdano pojačanom potražnjom mašinske industrije za visokoškolovanim kadrom odnosno mašinskim inženjerima.

Šta je trenutno aktuelno na strukovnim, a šta na master studijama?

Upis na master studije je u toku, od ove godine upisujemo studente na četiri master programa: Informacione tehnologije i sistemi kao zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka, Univerziteta iz Novog Sada, zatim Građevinsko inženjerstvo, Bezbednost i zdravlje na radu i Poslovna ekonomija i menadžment sa modulima za zvanje strukovni master ekonomista – za računovodstvo, reviziju i finansije, zatim za menadžment u turizmu i za strategijski menadžment.
Od aktuelnosti na osnovnim studijama istakla bih da smo polovinom septembra potpisali ugovore o dodeli Erazmus+ stipendija studentkinjama studijskog programa Zdravstvena nega Marini Živković i Dunji Vasilić. Studentkinje će u toku zimskog semestra 2021/2022. godine studirati u visokoškolskoj instituciji Alma Mater Europaea, u Mariboru, Slovenija, čime je za naše studente po prvi put omogućeno, da borave i da se besplatno školuju u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Ivana Marinković, profesor engleskog jezika i rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju, dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, Željko Karganović, spec. dr, šef Katedre za medicinske nauke i studentkinje Marina Živković i Dunja Vasilić

ZDRAVSTVENA NEGA I ERAZMUS+ STIPENDIJE

Najveće interesovanje ove godine je vladalo za studijski program Zdravstvena nega za koji je upisna kvota od 60 studenata bila popunjena nakon prvog upisnog roka. Na drugom mestu je evidentno povećano interesovanje za upis na studijski program Mašinsko inženjerstvo sa preko 40 upisanih studenata, što je opravdano pojačanom potražnjom mašinske industrije za visokoškolovanim kadrom odnosno mašinskim inženjerima.
Na osnovnim studijama istakla bih da smo polovinom septembra potpisali ugovore o dodeli Erazmus+ stipendija studentkinjama studijskog programa Zdravstvena nega Marini Živković i Dunji Vasilić. Studentkinje će u toku zimskog semestra 2021/2022. godine studirati u visokoškolskoj instituciji Alma Mater Europaea, u Mariboru, Slovenija, čime je za naše studente po prvi put omogućeno, da borave i da se besplatno školuju u evropskom prostoru visokog obrazovanja-istakla je Diković.

Kako se odvija saradnja sa Tehničkim fakultetom iz Novog Sada u vezi studijskog programa informacionih tehnologija?

Od ove školske godine započinjemo sa realizacijom akreditovanog zajedničkog studijskog programa sa Fakultetom tehničkih nauka, Univerziteta iz Novog Sada na osnovnim i master studijama. Profesori sa fakulteta tehničkih nauka biće predavači na Akademiji, počev od ovog semestra, čime će doprineti daljem podizanju kvaliteta nastave iz domena informacionih tehnologija.
Sa kojim problemima se suočavate na nivou Akademije?
Trenutno najveći problem, pored organizacije nastave u objektivno složenim epidemiološkim uslovima, jeste rešavanje saniranja krovnog pokrivača školske zgrade. Nadamo se da ćemo apliciranjem preko odgovarajućih fondova uspeti da obezbedimo potrebna novčana sredstva i rešimo problem sa kojim se svakodnevno suočavamo.

Šta je pokazala Digitalna stručna praksa međunarodnog Erazmus+ projekta?

U okviru Erasmus DIMPS (Digital Internship Model for Higher Professional Studies) projekta razvija se veb specijalizovana softverska platforma preko koje se rešava prepoznata potreba za razvojem modela stručne prakse koji će se oslanjati na virtuelno-daljinski-digitalni format kao odgovor na aktuelnu pandemiju. Osim toga, digitalna praksa predstavlja sredstvo za uključivanje studenata koji ne mogu učestvovati u tradicionalnoj praksi zbog finansijskih, geografskih razloga, invaliditeta… Cilj ovog projekta je upoznavanje sa posebnim modelom virtuelne prakse i razvijenom metodologijom za visokoškolske institucije sa praktičnim smernicama, koji omogućavaju osmišljavanje prilagođenih i fleksibilnih programa stručne prakse.

Studenti su najavljivali projekat izrade pristupa za svoje kolege sa invaliditetom. Da li će to biti realizovano?

Nažalost, studentima nisu odobrena sredstva za projekte na koje su aplicirali. Sa druge strane želim da istaknem da je Akademija Zapadna Srbija izdvajajući značajna novčana sredstva omogućila besplatno školovanje na master studijama za svoja 4 studenta sa invaliditetom. Time im šaljemo jasnu poruku da smo uz njih, da podržavamo i cenimo njihove napore da se školuju i da stiču najviša – master zvanja. Nastavljamo i dalje sa apliciranjem za projekte koji će omogućiti poboljšanje položaja i načina funkcionisanja osoba sa invaliditetom tokom studija u Akademiji.

Kakvi su planovi za naredni period i koliko je to moguće činiti s obzirom na epidemiološku situaciju?

Akademija Zapadna Srbija će pratiti epidemiološku situaciju i prilagođavati svoje planirane aktivnosti shodno situaciju u okruženju. Nastojaćemo da kontinuirano radimo na obezbeđivanju najviših akademskih standarda u nastavnom procesu pri sticanju potrebnih znanja, veština i ishoda učenja naših studenata, zatim da budemo otvoreni i fleksibilni u svom odnosu prema potrebama lokalne i šire društvene zajednice, da učestvujemo u domaćim i međunarodnim projektima, kao i da dajemo naučni doprinos društvu negujući kvalitet naučnog istraživačkog rada.

Ostavite odgovor