Nastaviti unapređenje položaja žena sa invaliditetom

Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize Užice u saradnji sa Organizacijom za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA - VOJVODINA organizovalo je okrugli sto na temu „Unapređenje seksualnih i reproduktuvnih prava i reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom u Užicu“. Okrugli sto...