Pocetna Društvo Nastaviti unapređenje položaja žena sa invaliditetom

Nastaviti unapređenje položaja žena sa invaliditetom

795
0
Podelite

Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize Užice u saradnji sa Organizacijom za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA organizovalo je okrugli sto na temu „Unapređenje seksualnih i reproduktuvnih prava i reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom u Užicu“. Okrugli sto organizovan je u okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava u pet lokalnih zajednica u Srbiji (Kragujevac, Raška, Temerin, Užice, Vranje). Projekat realizuje Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA iz Novog Sada uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i u saradnji sa lokalnim partnerima u svakoj opštini. U Užicu, lokalni partner na projektu je Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize.

Okruglom stolu je prisustvovao Slobodan Grbić, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku, kao i predstavnici zdravstvenih ustanova, Nacionalne službe za zapošljavanje i nevladinih organizacija i udruženja iz grada koje sebave ovom ciljnom grupom.

Čedomir Cicović, predsednik Udruženja invalida cerebralne i dečije paralize Užice ukazvši na veliki značaj projekta, rekao je da je na okruglom stolu sumiran njegov prvi deo rezultata u okviru kojih je mapirano sve ono što je do sada postignuto u ovoj oblasti u Užicu, ali se i predlaže šta se može učiniti da se na tom polju, ali i u celini, unapredi položaj žena sa invaliditetom. O predlozima će biti upoznati i članovi novog gradskog rukovodstva koji su zaduženi za ovu oblast, kako bi ih uvrstili u njihove planove rada za naredni period.

-Užice je u odnosu na gradove koji su uključeni u projekat u naprednijem položaju, situacija je bolja u nekim segmentima. Tu pre svega, mislim na primarnu zdravstvenu zaštitu žena sa invaliditetom. U Užicu od 2010. godine postoji ginekološki sto za žene sa invaliditetom, zatim, učinili smo pristupačnnom laboratorijsku službu Opšte bolnice, imamo pomake i kod lečenja zuba za ljude sa smetnjama u razvoju. Ono što nedostaje jeste podizanje svesti, pa u krajnjoj liniji i povećanje informisanosti ove populacije, jer primećujemo da dosta žena sa invaliditetom i ne zna da sve te mogućnosti postoje- rekao je Cicović i smatra da užička udruženja invalida moraju unaprediti informisanost žena sa invaliditetom o postojećim mogućnostima njihove zdravstvene zaštite u samom gradu kako bi i koristile to što već postoji.

Ana Đokić, sekretar Udruženja distrofičara Užice napominje da je okrugli sto omogućio da se razmene informacije o svim dobrim primerima koje je grad Užice uradio za žene sa invaliditetom u oblasti seksualnosti i reporodutivnog zdravlja, ali i da se od samih žena koje su učestvovale u projektu i predstavnika institucija dođe do relevantnih informacija koje će pokazati u kom smeru udruženja treba da nastave svoj rad kako bi žene sa invaliditetom dobile što adekvatniju zdravstvenu zaštitu i osetile se jače u svojoj lokalnoj zajednici. Osim toga i da bi jasno znale kome da se obrate ukoliko imaju probleme koji se odnose na nasilje, psihički razvoj, prilikom zapošljavanja, nastavka obrazovanja