Pocetna Društvo Veće utvrdilo prvi rebalans budžeta

Veće utvrdilo prvi rebalans budžeta

1064
0
Podelite

Gradsko veće Užica utvrdilo je predlog prvog ovogodišnjeg rebalansa gradskog budžeta. Posle analize ostvarenih prihoda u prethodnom kvartalu po osnovu prihoda na zarade i pokazatelja, prihodovna strana uvećana je za 25 miliona dinara. Rebalansom su ovih 25 miliona raspoređeni i to 20 miliona na mere  energetske efikanosti i omogućavanje korišćenja ovih mera većem broju korisnika, a u cilju zaštite životne sredine i smanjenje zagađenosti i pet miliona dinara Gradskom centru za usluge socijalne zaštite.

Usvojeni su predlozi odluka o pružanju pravne pomoći na teritoriji Užica, o pristupanju izradi Generalnog urbanističkog plana i izmene i dopune odluka koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje civilne zaštite i obrazovanju Gradskog štaba
za vanredne situacije, o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije „Užički program lokalnog partnerstva“.

U socijalnoj sferi, data je saglasnost Veća na ovogodišnji Lokalni akcioni plan zapošljavanja i izvršene izmene i dopune u odluci koja se odnosi na osnivanje Saveta za zdravlje i predložena dva nova člana ovog Saveta. Utvrđeni su i predlozi sastava Komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica i Drugostepene izborne komisije, kao i Plan kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica koji obuhvata period od 2018. do 2023. godine, Izveštaj o radu Zelenog saveta i Program zaštite i
unapređenja životne sredine.

Članovi Veća su se saglasili sa predlogom odluke kojom se zabranjuje izgradnja mini hidrocentrala na području Užica, doneli rešenje o dodeli Svetosavskih nagrada prosvetnim radnicima i pokrenulo inicijativu za podizanjem spomenika Milovanu
Miću Petroviću.

Prihvaćen je predlog Komisije posle sprovedenog javnog konkursa za izbor direktora „Vodovod“ kojim je predložen Duško Ljujić, diplomirani inženjer mašinstva, za direktora ovog preduzeća i data je saglasnost na programe poslovanja devet gradskih
ustanova u ovoj godini.