Pocetna Društvo U susret novom Generalnom urbanističkom planu

U susret novom Generalnom urbanističkom planu

959
1
Podelite

Rok za izradu Nacrta Generalnog urbanističkog plana je 10 meseci i on je već počeo da teče s obzirom da je Gradska skupština odluku usvojila 4. februara. Na dalje pravce razvoja grada, osim javnih preduzeća i ustanova i privrednika, svojim predlozima i inicijativama mogu uticati i građani

Skupština Grada Užica, na sednici održanoj 4. februara, usvojila je odluku o pristupanju izradi Generalnog urbanističkog plana koji je strateški dokument i daje okvire i pravce razvoja grada. Nosilac izrade GUP-a je Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, a sama izrada je poverena JP „Užice razvoj“.

– Mi ćemo raditi izmene postojećeg GUP-a koji je urađen 2011. do 2020. godine a koji će važiti sve dok Gradska skupština ne usvoji novi. Od donošenja GUP-a do danas došlo je do velikih, na primer, infrastukturnih promena, vovovoda, kanalizacije, putne infrastrukture. Evo, Krčagovo je postalo trgovinsko industrijski, ali i obrazovni centar i uz novu crkvu i postojeće zdravstvene i sportske objekte ovaj prostor je dosta izmenio svoj oblik. Slično je i sa područjem Bele Zemlja na kojem je u toku izgradnja nove fabrike „Prvog partizana“, a počela je izgranja nove, eko industrijske zone koja će se širiti – kaže Nikola Maksimović, direktor JP „Užice razvoj“.

-Prateći promene u prostoru ne samo samo zakonske normative Grad je doneo odluku o iѕradi Generalnog urbanističkog plana Grada Užica čiji je vremenski horizont planskih rešenja 2020. godina. Kao dokument koji daje strateške pravce razvoja i  kojim se usmerava i reguliše organizacija prostora u naseljima podrazumeva očuvanje i unapređenje tradicionalnih vrednosti naselja stvarajući nove vrednosti kroz obnovu i ambijentalnih celina, očuvanje prirodnih vrednosti kroz očuvanje poljoprivrednog zemljišta i usklađujući infrastrukturnu opremljenost građevinskog zemljišta koje opslužuje. Radićemo usklađivanje ovog planskog dokumenta, jer je vremenom došlo do promena u prostoru u skladu sa važećim GUP-om uz korišćenje nekih instrumenta u planiranju koji su doveli do drugačijih intervencija i prostor je pokazao da je potrebno na drugi način neke zahvate izvesti. GUP je osim prostornih imao i organizacione promene na  primer, na prostoru koji obuhvata GUP u proteklom periodu dobili smo Gradsku opštinu Sevojno, Zakonska regulativa u svim segmentima je izmenjena   – pojašnjava Ruža Penezić koordinator za urbanizam i razvoj u JP „Užice razvoj“ i ističe:

-GUP je samo jedan segment u Prostornom planu Grada Užica kao i Prostornom planu Srbije, čija je izmena u toku i koji kao takav mora pratiti usklađenost kako planske dokumentacije različitih nivoa tako i kompleksnih zadataka upravljanja urbanim razvojem u smislu postizanja kvaliteta  prostora i života u njemu kroz racionalno upravljanje i korišćenje resursa što će se odraziti na ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine kao i socijalnu uravnoteženost. Zapravo, ovaj plan tretira sve aspekte i uslovljenosti prostornog razvoja kroz nacionalne okvire, kako bi definisali smernice planiranja na regionalnoj i lokalnoj osnovijer smo prepoznati kao  urbani centar od nacinalnog značaja. Plan definiše osnovne razvojne ciljeve za različite oblasti kao što su stanovanje, zaštita životne sredine, privreda, socijalna zaštita, saobraćaj i tehnička infrastruktura. Širenje građevinskog područja zavisi od toga da li grad,  s obzirom da se nalazi u kotlini, usmerava svoj razvoj  prema Gorjanima ili ka Beloj Zemlji. To je organizam, živa materija koja se konstantno razvija i raste. Iz  Plana ne smemo da izbacimo ni ruralna područja koja moraju biti povezana sa gradskim građevinskim područjem i ne smeju biti van okvira planiranja.

Zaposleni u JP „Užice razvoj“ radiće izmene GUP-a u okviru svojih redovnih aktivnosti, ali će biti potrebno i angažovanje stručnjaka za pojedine segmente plana kao što je saobraćaj, elektroinstalacije, ali i energetika, jer po rečima naših sagovornika, grad teži što većem korišćenju obnovljivih izvora energije što je jedan od načina smanjenja aerozagađenja, a do sada nisu bili dovoljno iskorišćeni termalni izvori, solarni paneli kao i energija vetra.

Izrada izmena GUP-a biće bazirana na površinu koja je obuhvaćena sadašnjim Generalnim urbanističkim planom  od 4.507,06 hektara koji osim centra grada obuhvata i ruralna područja u obodnom delu, a granica građevinskog područja je 2.354 hektara. Granica građevinskog područja podrazumeva kompletno infrastrukturno opremanje  vodom, strujom, saobraćajnom infrastrukturom  i na njemu je moguća gradnja, dok je ostala površina poljoprivredno i šumsko zemljište.

Položaj grada u regionalnom okruženju, infrastrukturni koridori, koncentracija stručnog i radno sposobnog stanovništva preduslov su u privlačenju domaćeg i stranog kapitala kroz uslovljenosti evropskih poveljao regionalnom i prostornom planiranju.

Budući Generalni urbanistički plan baviće se brojnim pitanjima daljeg razvoja grada počev od definisanja područja na Dautovcu i površina za industrijsku zonu na Beloj Zemlji, tu je i industrijska zona Sevojno, putna infrastruktura prema aerodromu na Ponikvama, do izgradnje podzemnih javnih garaža, proširenje postojećih i izgradnjom novih parkinga, daljeg razvoja Omladinske ulice za koju je urađen plan detaljne regulacije, gradskog saobraćajnog prstena što bi omogućilo formiranje centralne pešačke zone u centru grada. Trebalo bi da se razreši i dilema da li će ili neće severna obilaznica biti segment GUP-a. Biće obrađene i mogućnosti izgradnje hotela u gradu, višespratnica, stanica za snabdevanje gorivom, reciklažnih centara, sakupljačkih stanica za otpad, akustičnog zoniranje grada, rešavanja odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kotlarnice na Međaju za koju je izrada projekta u toku, širenja gasovodne mreže na Beloj Zemlji, u toku je izrada projektne dokumentacije za širenje mreže prema Potočanjima, Zlakusi, Krvavcima.  Po rečima Maksimovića, u okviru GUP-a  biće obrađene buduće pešačke i biciklističke staze, dečija igrališta, lokacije za metereološke stanice, groblja i mogućnosti širenja postojećih. GUP će obraditi i potrebe i zahteve predškolskih i školskih ustanova, sagledati stanje zdravstvenih kao verskih ustanova. Najveći deo ovih elemenata sadrži i važeći GUP, ali su se promenili prostorni uslovi. Prilikom rada na izmenama od velike koristi biće iskustva primene važećeg GUP-a.

-Što se tiče putne infrastrukture, sagledaćemo mogućnosti izgradnje kružnih tokova, parkiranja u gradu. Ne znamo šta će biti sa izgradnjom obilaznice, a opet moramo dati nova rešenja kojim bi se izbeglo kretanje teških transportnih vozila kroz centar grada-dodaje Maksimović.

Rok za izradu nacrta je 10 meseci tokom kojih će biti urađena priprema koja podrazumeva prikupljanje uslova javnih preduzeća i ustanova i rani javni uvid. Građani mogu davati svoje predloge sve dok traje proces ranog javnog uvida od 15 dana i tokom javnog uvida od 30 dana koji sledi posle završenog nacrta GUP-a, a o ovim terminima javnost će biti blagovremeno obaveštena. Planiraju se i dve prezentacije, mada postoji i ideja da se nacrt GUP-a predstavi i na skupovima u mesnim zajednicama.  Posle toga, Nacrt će razmatrati Komisija za planove, a potom Nacrt dolazi na sednicu Gradskog veća pa na   Gradsku skupštinu.

-Građani, ali i investitori, vlasnici određenih objekata, privrednici, od samog početka izrade izmena GUP-a, mogu da daju svoje predloge i inicijative u pisanoj formi bez obzira na termine ranog javnog uvida i javnog uvida, a već je počelo da teče to vreme, jer se ovom poslu pristupa osam dana od donošenja odluke. Želimo da vidimo da li su njihovi predlozi realni i kako mogu biti sprovedeni – napominje Maksimović, a Ruža pojašnjava:

-Iskustva koja smo imali tokom izrade važećeg GUP- u smislu formiranja parcela za mala i srednja preduzeća koristićemo i prilikom izrade izmena Generalnog urbanističkog plana ili pak iskustva koja se odnose na socijalno stanovanje kao i participaciju građana koju nalaže i Zakon i novi integralni pristup urbanizmu, jer građani stvari vide drugačije i zato su njihovi predlozi dragoceni.

U gradskoj javnosti konstantno je prisutna ideja o otvanju grada prema reci, ali postoje i inicijative građana određenih gradskih celina za njihovim uređenjem. Jedna od tih priča je i prostor na kojem se nalazi objekat nekadašnje tekstilne fabrike „Frotex“. Jedan deo tog područja samo u protekloj godini doživljava veoma vidljive izmene. Umesto porodičnih kuća, niču zgrade, kako kažu u „Užice razvoju“, najviše do šest spratova. Koliko će GUP definisati dalji izgled i razvoj ovog dela grada? Po rečima naših sagovornika uz dodatne analize i uzimanja u obzir mnogih elemenata, kao i proračune JP „Srbija vode“ na osnovu kojih će biti poznati aspekti u kojoj meri i obimu može biti intervencija oko reke, u razgovoru sa građanima, doći će se do određenog rešenja. Što se tiče prostora koji se odnosi na deo ulice Strahinjića bana, pored stare robne kuće, u „Užicu razvoju“ napominju da je u toku izrada plana detaljene regulacije ove ulice koji će kasnije biti integrisan u GUP i taj prostor će zaživeti ukoliko se uspešno reše imovinsko pravni odnosi vlasnika parcela jer je bilo ideja o formiranju velikog stambenog bloka koji je moguće formirati samo ukoliko se postigne dogovor valasnika parcela.

O otvaranju grada prema reci, Nikola Maksimović, između ostalog, kaže:

-Korišćenje reke i rečnog pojasa ka Staparskoj banji u velikoj meri su realizovane u okviru važećeg GUP-a. Gradi se i Stari grad, urađene su biciklistička i šetačka staza, planska dokumenta za dva hotela, nekadašnji „Turist“ i „Plaža“ čime će biti nastavljeno širenje grada prema reci. U toku je izrada i projekta za rekonstrukciju malog, dečijeg bazena na plaži. GUP će predvideti i rekonstrukciju mostova, pešačkih staza. Urađen je i projekat za biciklističku stazu od Užica do Sevojna.

Posle usvajanja izmenjenog Generalnog urbanističkog plana sva ostala planska dokumenta biće usaglašavana sa njim shodno Zakonu o planjiranju. Tada će se i jasnije videti u kojim će pravcima razvoja ići celokupna infrastruktura grada.

-Planiranje znači prožimanje svih aktivnosti, ne možemo dati prednost ili zanemariti pojedine celine u odnosu na druge, zato smo svakoj od prostornih celina, Carina, Turica, Bela Zemlja, Sevojno, Centar u važećem GUP-u dali skladan odnos aktivnosti, odnosno, mogućnost razvoja. To ćemo raditi i tokom izrade izmena- navodi Ruža Penezić.

1 komentar

  1. “”očuvanje i unapređenje tradicionalnih vrednosti naselja stvarajući nove vrednosti kroz obnovu i ambijentalnih celina, očuvanje prirodnih vrednosti kroz očuvanje poljoprivrednog zemljišta i usklađujući infrastrukturnu opremljenost građevinskog zemljišta koje opslužuje””
    Prodem danas putem preko Zabučja, sa B.zemlje do zel.stanice. Nema 2 metra zdravog asfalta, užas,, sve se raspada, rupe, prekopi, strvolj. Kakve crne vrednosti, kakve ambijentalne celine, kasaba, Kandahar, Kabul, Sirija posle bombardovanja, to smo mi.

Ostavite odgovor