Pocetna Društvo Zaštita životne sredine ne može da čeka

Zaštita životne sredine ne može da čeka

218
0
Podelite

Evidentno je da probleme epidemije koronavirusa osećamo svi, a kada je u pitanju komunalni sektor i mi itekako osećamo posledice. Privreda radi u teškim uslovima, smanjen je obim potražnje za određenim proizvodima, tako da je veliki izazov kako u narednom periodu funkcionisati, kao preživeti i dočekati bolje vreme.

Država je u prethodnom periodu pomogla privatni sektor, da što bolje izdrži ove izazove. Javna komunalna preduzeća su u nadležnosti lokalnih samouprava i zajednički moraju da nađu izlaz iz ove teške situacije. Imamo pojačane aktivnosti na terenu svako iz svoje nadležnosti, održavanje higijene, odvoz komunalnog otpada, pranje ulica, zbrinjavanje otpada, njegov tretman- rekao je za “Vesti” Momir Milovanović, direktor Regionalnog centra za upravljanje otpadom ,,Duboko“ Užice.

Kako tokom epidemije koronavirusa funkcioniše Regionalni centar za upravljanje otpadom ,,Duboko“?

Regionalni centar za upravljanje otpadom ,,Duboko“ radi punim kapacitetom uz pojačane epidemiološke mere, pojačanu dezinfekciju i higijenu na radnim mestima, obavezno nošenje zaštitnih maski. Svaki radnik koji oseti bilo koji zdravstveni problem odmah se upućuje u nadležni Dom zdravlja. Do sada smo imali četiri radnika kod kojih je potvrđen virus COVID-19. Svi radnici kod kojih je potvrđeno da su pozitivni na koronavirus ostaju nekoliko meseci na bolovanju, jer oporavak dugo traje.

Šta pokazuje analiza rada za protekle godine?

Preduzeće Regionalni centar za upravljanje otpadom ,,Duboko“ osnovano je 2005. godine. Prve količine komunalnog otpada primljene su u oktobru mesecu 2011. godine. Svake godine povećavane su aktivnosti na sakupljanju i dovoženju komunalnog otpada u Regionalni centar za upravljanje otpadom ,,Duboko“. Sa druge strane povećane su aktivnosti u samom Centru za selekciju otpada.

U tabeli je pregled primljenih količina komunalnog otpada po godinama od 2011. godine zaključno sa 31.12.2019 godine.
Od 2015. godine u Regionalni centar za upravljanje otpadom ,,Duboko“ počeo je da se doprema primarno selektovan otpad(PSO). U narednoj tabeli je pregled prijavljenih i priznatih količina primarno selektovanog otpada,zaključno sa 31.12.2019 godine.

Iz navedenih podataka može da se zaključi da lokalne samouprave koje su uvele primarnu selekciju u svojoj lokalnoj samoupravi, kao da su postigle svoj maksimum, jer se količine PSO godinama ne menjaju. Evidentno je da se stalo sa širenjem primarne selekcije otpada u lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave moraju da učine dodatne napore da se stvore uslovi da i drugi građani počnu da vrše primarnu selekciju otpada na mestu nastanka. Mora da se pojača medijska kampanja, da se priča sa građanima, što znači i da mora da se bude ne terenu.

Što se tiče Centra za selekciju otpada, svake godine postiže sve bolje rezultate. Izdvajaju se sve veće količine reciklabilnih sekundarnih sirovina i lake frakcije otpada koja ide za cementnu industriju. Na taj način čuvamo deponijski prostor kog je sve manje i produžujemo radni vek tela za deponovanje. Svi radnici u Regionalnom centru za upravljanje otpadom ,,Duboko“ svakodnevno rade izuzetno težak posao, iako posao koji rade nije adekvatno plaćen. Koristim ovu priliku da im se zahvalim na rezultatima koje postižu u ovako teškim uslovima.

Ako bi ove podatke iz tabele, koji se odnose na broj otpremljenih kamiona lake frakcije otpada slikovito predstavili, odnosno ako bismo ove kamione poređali jedan za drugim dobili bismo kolonu kamiona dugu 15,45 kilometara. Otpremom lake frakcije za cementnu industriju spasili smo 23.880 m2deponijskog prostora. Sa druge strane ako pogledamo primljene količine otpada i to podelimo sa prosečnom masom koju vozi jedan kamion šleper dobićemo da je 30.126 kamiona šlepera dovezlo komunalni otpad u “Duboko”. Ako te kamione poređamo jedan za drugim dobićemo kolonu kamiona dugu 410 kilometara. Takođe ako masu otpada koju smo primili pretvorimo u kubne metre, dobićemo zapreminu koju zauzima 120 olimpijskih bazena.

Kakvi su rezultati proteklih meseci ove godine?

U ovoj tekućoj godini takođe beležimo dobre rezultate, uprkos svim problemima sa kojim se svakodnevno susrećemo. Komunalni sektor je kao živ organizam, svakodnevno imate određene probleme i oni se moraju na dnevnom nivou rešavati. Ko se bavi uslužnom komunalnom delatnošću on zna koji su to problemi, poštovanje zakonskih procedura kada su u pitanju javne nabavke, a dobavljači nemaju zalihe rezervnih delova tako da za isporuku nekog dela morate da čekate po nekoliko dana.

Za prvih devet meseci u 2020. godini primili smo 69.921,81 tona komunalnog otpada. Ovo će biti rekordna godina kada je u pitanju prijem komunalnog otpada. Primili smo 4.394,94 tone primarno selektovanog otpada, a tretirali smo 13.014,46 tona komunalnog otpada. Kada je u pitanju otprema lake frakcije otpada za cementnu industriju, ova godina će biti rekordna. Našim Programom poslovanja za 2020. godinu predvideli smo da procenat selektovanog otpada u odnosu na tretiranu količinu otpada bude najmanje 50 odsto, a sada smo trenutno na 54 odsto, što je izvanredno. Takođe, predvideli smo da procenat selektovanog otpada u odnosu na primljene količine otpada u ovoj godini bude 10 odsto, trenutno je procenat 10,08 odsto, pa se nadamo da ćemo do kraja godine uspeti da održimo ovaj procenat koji smo za devet meseci postigli.

Koji su efekti SUBREC projekta?

SUBREC je međunarodni projekat prekogranične saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u kome učestvuju dva grada Užice i Tuzla. Partneri na ovom projektu su Regionalni centar za upravljanje otpadom ,,Duboko“ i JKP ,,Bioktoš“ iz Užica i JKP ,,Komunalac“ i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Projekat je počeo sa realizacijim u julu 2019. godine i završava se u januaru 2021. godine. Nosilac svih projektnih aktivnosti je “Duboko”, a projektom je predviđeno da u toku realizacije, dobijemo 333 tone primarno selektovanog otpada iz 2.500 plavih kanti koje smo podelili u 2.500 domaćinstava u prigradskim naseljima grada Užica. Naše analize pokazuju da će predviđene projektne aktivnosti biti u potpunosti realizovane, što znači da smo ciljeve koje smo postavili za realizaciju ovog projekta realno planirali. Ovim putem želimo da obavestimo građane koji su uključeni u ovaj projekat Primarne selekcije otpada na mestu nastanka, da smo postigli naš cilj. Zahvaljujemo im se na dosadašnjoj saradnji i podatak koji je veoma bitan, a koji treba da znaju, da ni jedan kilogram otpada koji je sakupljen u 2.500 plavih kanti nije završio na telu deponije što je veliki uspeh za sve nas. Ovo je dobar primer zašto treba da uvedemo primarnu selekciju na mestu nastanka. Od devet lokalnih samouprava koje su u sistemu “Dubokog”, najveći napredak kada je primarna selekcija otpada u pitanju uradio je Grad Užice. Nadamo se da će Užice nastaviti i dalje da podržava širenje primarne selekcije otpada.

Kakvi su planovi za naredni period?

Za period koji je pred nama imamo velike planove, nadam se da ćemo uspeti sve da ih realizujemo. Do kraja godine očekujem da dobijemo od Ministarstva za zaštitu životne sredine saglasnosti za tri projekta koja su za nas vrlo važna. Projekti su pri kraju izrade i u narednih nekoliko dana šalju se na saglasnost u nadležno ministarstvo. Radi se o sledećim projektima:

-Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za Mehaničko Biološki Tretman otpada;
-Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za tretman procedne deponijske vode;
-Izrada projektno tehničke dokumentacije za iskorištavanje deponijskog gasa.

Mi smo u 2020. godini konkurisali za još dva projekta kod međunarodnih donatora, od kojih je jedan Prekogranične saradnje sa Tuzlom, odnosno sa njihovim JKP ,,Komunalac“. Kroz ovaj projekat predvideli smo da prvi u Srbiji rešimo problem kabastog i građevinskog otpada. Na dobro smo putu da ovaj projekat dobijemo i do kraja godine očekujem pozitivan odgovor. Za drugi projekat konkurisali smo kod UNDP-a, njegova vrednost je 96.000 dolara i takođe očekujemo pozitivan odgovor od donatora. Kroz ovaj drugi projekat pokušali bismo da uvedemo u naš sistem kompostiranje, peletiranje i briketiranje od određenih vrsta otpada koje se kod nas pojavljuju.

Imamo urađeno idejno rešenje za Projekat postavljanja solarne elektrane u “Dubokom”, čija bi snaga iznosila oko 0,8 megavata. Od nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine očekujemo da nam odobre 95 miliona dinara do kraja godine, kako bi započeli realizaciju stabilizacije i proširenja tela deponije. Nadam se da će narednih deset godina (2020 – 2030.) biti dekada zaštite životne sredine i realizacija velikih infrastrukturnih projekata u ovoj oblasti, gde mi vidimo našu veliku šansu.

Ostavite odgovor