Pocetna Društvo Plan upisa polovično ostvaren

Plan upisa polovično ostvaren

899
0
Podelite

U Školskoj upravi Užice navode da je u Užicu, Arilju, Čajetini i Požegi ukupno pet škola planiralo upis 119 učenika u 13 obrazovnih profila dualnog obrazovanja u predstojećoj školskoj godini. Posle završenog i drugog upisnog kruga, upisan je 61 učenik u samo šest obrazovnih profila. Koliko će zaista i biti formirano odeljenja u dualnom obrazovanju zavisiće i od nadležnog Ministarstva koliko će moći da finansira malih, patuljastih odeljenja. Na primer, u Arilju je planiran upis ukupno 15 učenika u obrazovni profil operater mašinske obrade, sedam učenika u dualno i osam bez dualnog obrazovanja, a ukupno je upisano samo tri učenika i pod velikim znakom pitanja je da li će uopšte opstati odeljenje sa tako malo učenika. U istoj situaciji u ovoj opštini je i obrazovni profil modni krojač u koji je planirano 15, a upisalo se pet učenika, u mehaničare tekstilnih mašina planiran je upis 15, a nije upisan nijedan učenik. Kako navode u Školskoj upravi, postoji mogućnost da se kombinuje operater mašinske obrade i modni krojač u jednom odeljenju, ali je pitanje opstanka i takvog odeljenja od osam učenika.

Slična je situacija i u Požegi za pojedine obrazovne profile u dualnom obrazovanju. Na primer, u obrazovni profil mesar, planirano je da bude upisano ukupno 15, od čega 12 učenika u dual. Upisano je samo šest u dual. Upis u obrazovni profil poljoprivredni tehničar planirano 30 od kojih šest u dual. Upisalo se samo šest u dual.

U Čajetini, za obrazovni profil konobar i kuvar predstavnici turističke privrede iskazali su potrebu za upisom u narednu školsku godinu u dualnom obrazovanju po 15 učenika, a upisano je samo šest učenika u kuvare.

Međutim, ima i obrazovnih profila koji su ispunili plan upisa. Na primer, Užicu, planiran je upis u obrazovni profil operater mašinske obrade ukupno 30 učenika, 24 u dualno obrazovanja i šest van njega. Upisano je svih 24 u dual, a tri van njega. U Tehničkoj školi u Požegi planiran je upis u tehničare mehatronike ukupno 30 učenika od kojih dva u dualu i svi su upisani. U obrazovni profil bravar-zavarivač u istoj školi, planiran je upis ukupno 15 učenika od kojih 12 u dualno obrazovanje i upisani su svi planirani učenici. U obrazovni profil, operater mašinske obrade, takođe u Požegi, planirano je 15 učenika u dualu, a upisano je 12, dok je u obrazovni profil tehničar za komjutersko upravljanje CNC mašinama planirano ukupno 30 učenika od kojih šest u dual i svi su upisani. U obrazovni profil kulinarski tehničar u Čajetini, planirano je ukupno 30 učenika od kojih pet u dualu. Upisano je svih pet u dualu i 15 van njega.

Stalna tendencija, kako kažu u Školskoj upravi, da se deca upisuju uvek više u četvorogodišnje obrazovne profile bez obzira što kasnije ne mogu da se zaposle, a u trogodišnje obrazovne profile, kada mogu odmah da nađu posao, pa i dobro plaćen, poput kuvara ili trogodišnjih građevinskih profila, uopšte se ne upisuju, bila je izražena i tokom upisa za predstojeću školsku godinu. Tako su u tri obrazovna profila u četvrtom stepenu koji su u dualnom obrazovanju, svi planirani učenici i upisani, dok u mnogim obrazovnim profilima u trećem stepenu nije ni bilo zainteresovanih.