Pocetna Društvo Završena Javna rasprava “Udružimo se”

Završena Javna rasprava “Udružimo se”

408
0
Podelite

Otvorenim sastankom i istekom predviđenog roka završena je Javna rasprava o Nacrtu odluke o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije ” Užički program lokalnog partnerstva- Udružimo se”. Svi zainteresovani imali su priliku da nakon ostvarenog uvida u Nacrt odluke upute svoje predloge sugestije i mišljenja u periodu od 13. do 27.marta.

Građani, predstavnici mesnih zajednica, udruženja, organizacija civilnog društva, osetljivih grupa, mladih u velikom broju uzeli su učešće i na Otvorenom sastanku organizovanom u okviru Javne rasprave o Nacrtu odluke o programu “Udružimo se”.

I ovom prilikom predočene su novine u programu, koje se pre svega odnose na uključivanje pripadnika osetljivih grupa(Udruženja osoba sa invaliditetom i korisnika socijalne pomoći) i mladih u realizaciju programa. Takođe izmena ima i u iznosima za podršku projektima, pa će zahvaljujući većim sredstvima u budžetu od 20 miliona dinara ali i koofinasiranju od strane Švajcarske vlade u iznosu od 13 miliona dinara, umesto milion dinara maksimalni iznos po projektu sada biti četiri miliona dinara. Novina je i aktivno uključivanje mladih, pa će učenici srednjih škola moći da kanididuju jedan projekat u školi.

Prema Nacrtu odluke ukupna vrednost pojedinačnog projekta ne može biti manja od 300 hiljada dinara, a grupa građana može podneti najviše jedan projekat. Projekte uređenja javnih površina Grad Užice sufinansira maksimalno 90% opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 4.000.000,00 dinara, dok iznos od minimalno 10% opravdanih troškova projekta obezbeđuje podnosilac  projekta (grupa građana) iz sopstvenih sredstava, i to volonterskim radom ili kroz nefinansijsku podršku lokalnih privrednika.

Projekte za unapređenje položaja lica pripadnika osetljivih grupa Grad može da sufinansira i do 100% opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 4.000.000,00 dinara. Projekte za unapređenje položaja mladih u okviru srednjih škola Grad može da sufinansira i do 100% opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 400.000,00 dinara u okviru jedne srednje škole.

Sve pristigle predloge, sugestije i mišljenja Komisija će razmotriti, nakon čega će se Predlog odluke o “Užičkom programu lokalnog partnerstva – Udružimo se ” naći pred užičkim odbornicima na prvom narednom zasedanju Skupštine, dok će Javni poziv biti objavljen tokom aprila meseca.