Pocetna Politika Srbija Centar: Primena zakona o oružju i municiji

Srbija Centar: Primena zakona o oružju i municiji

182
0
Podelite

Gradski odbor stranke „Srbija Centar“ Užice oglasio se saopštenjem:

Dana 05.03.2024. godine, istekao je rok za preregistraciju oružja shodno Zakonu o oružju i municiji (Sl. glasnik 20/2015, 10/2019, 20/2020 i 14/2022) koji je u više navrata prolongiran . Mnoge odredbe ovog Zakona su često i opravdano osporavane u javnosti, ali je listom pozdravljena ona koja uvodi obavezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti podnosioca zahteva. Posebno se procena psiholoških osobina ličnosti smatra iskorakom u preduzimanju preventivnih mera na sprečavanju zloupotreba oružja od strane registrovanih vlasnika.

Pa, da li je baš tako, ili smo po ko zna koji put obesmislili dobru ideju, presudite sami!

Uporedo sa Zakonom, u martu iste godine na snagu je stupio i Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (Sl. glasnik RS 25/2016) koje je donelo Ministarstvo zdravlja RS. Cilj definisan Pravilnikom je „da se lekarskim pregledima utvrdi da je lice fizički i duševno zdravo, odnosno da nema kontraindikacije (bolesti i zdravstvena stanja) koje fizičko lice čine zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja.“ Ovaj cilj se postiže kroz optimaln broj lekarskih pregleda i dijagnostičkih procedura. Istim Pravilnikom su definisani i kriterijumi koje treba da zadovolji zdravstvena ustanova ovlašćena da obavlja pomenute zdravstvene preglede. Ovi kriterijumi će ubrzo biti relaksirani, a Pravilnikom definisani obuhvat lekarskih pregleda i procedura sužen. Naime, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (Sl. glasnik RS 79/2016) menja se kriterijum da ustanova mora u radnom odnosu imati doktore medicine određenih specijalnosti, već ih treba imati „u radnom odnosu ili nekom drugom vidu radnog angažovanja“ što je očigledno posledica činjenice da su ovlašćene zdravstvene ustanove privatne ustanove koje uglavnom doktore medicine nemaju u radnom odnosu nego ih angažuju po ugovoru o delu. Isto tako, pregled diplomiranog psihologa je sveden na psihološki intervju i test osobina ličnosti i uvršten u lekarski pregled psihijatra ili neuropsihijatra. Dalje, laboratorijske analize krvi i urina su ukinute, a ostavljen test na psihoaktivne supstance ukoliko se za tako nešto ukaže potreba.

U našem gradu ovlašćene zdravstvene ustanove, a po rečima referenta za oružje u Policijskoj Upravi, su Dijagnostički centar – „Dr Lune“, Dom zdravlja „VIZIM“ i Poliklinika „HIPOKRAT“. Na sajtu Ministarstva zdravlja iza linka „Lista ovlašćenih zdravstvenih ustanova“ ne stoji baza podataka (ili link do iste ne vodi), iako se isto Ministarstvo na izradu liste i njenu transparentnost obavezalo u članu 11. Pravilnika.

U duhu člana 3. stav 9, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“ broj: 120/04, 54/07,104/09 i 105/21 ) navedene klinike smatraju se organom javne vlasti, te smo im uputili zahtev za kopiju Rešenja zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja da mogu obavljati navedeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti. Takođe smo tražili i druge informacije kojima bismo upotpunili naša saznanja na koji način se ovlašćene klinike prema ovoj obavezi odnose. Ni jedna od zdravstvenih ustanova nije u zakonskom roku, a ni do danas, dostavila tražene informacije.

Tim zdravstvenih radnika i saradnika, iz člana 3. stav 3. Pravilnika, pored doktora medicine, čine i stručni saradnici. Implicitno to su: defektolog za „ispitivanja čula sluha (tonalna liminarna audiometrija) i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi)“ i psiholog za „psihološki intervju i procenu osobina ličnosti“, a u okviru pregleda doktora medicine specijalnosti psihijatrije odnosno neuropsihijatrije.

Po našim saznanjima, Dijagnostički centar „Dr Lune“ angažuje psihologa, ali ne angažuje defektologa, odnosno u ovoj ustanovi se uopšte ne realizuje ispitivanje čula sluha i vestibularne funkcije, iako ovaj pregled čini 25% kliničkog pregleda, a ova oštećenja mogu direktno uticati na zdravstvenu sposobnost podnosioca zahteva. Dom zdravlja „VIZIM“ ima u timu psihologa, ali nema defektologa. Poliklinika „HIPOKRAT“ ne angažuje psihologa, a ni defektologa. U dve potonje ustanove medicinske sestre i tehničari su obučeni da rukuju aparatom za audiometriju, i to bi po njima, pretpostavljamo, trebalo da bude ispitivanje sluha i vestibularne funkcije.

Dom zdravlja „VIZIM“ radi svakom fizičkom licu analizu krvi i urina što neopravdano podiže cenu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za 20-25% (podsetimo, izmenama Pravilnika ove analize su ukinute). Dijagnostički centar „Dr Lune“ određuje nivo šećera u krvi iz prsta, dok Poliklinika „HIPOKRAT“ ne vrši laboratorijske analize što odgovara propisanom.

Inače, da kažemo i to da je cena utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja u Dijagnostičkom centru „Dr Lune“ 2500 dinara, u Domu zdravlja „VIZIM“ 3500 dinara, a u
Poliklinici „HIPOKRAT“ 4000 dinara. Ova razlika u ceni ne iznenađuje s obzirom na to da nas je Ministarstvo zdravlja prepustilo uslovima tržišta, ali je potpuno neprihvatljivo to što pregledi nisu uniformni, ne odgovaraju propisanim i očigledno ne postižu cilj definisan Pravilnikom.

Na kraju, presudite sami, da li je ova novina u Zakonu stvarni „iskorak“ ili je ovo još jedna od stvari koje smo u obavezi da plaćamo, a za „koje ne znamo za šta služe, a pri tom i ne rade“!, kaže se u saopštenju Gradski odbor stranke „SRBIJA CENTAR“ Užice.