Pocetna Društvo Vodotoci od druge do pete klase

Vodotoci od druge do pete klase

221
0
Podelite

Kontrola jedanput godišnje je nedovoljna za sagledavanje kvaliteta površinskih voda. Posebno je važno sanirati prolaze ocednih voda deponija, navedeno je Zavoda

Užički Zavod za javno zdravlje izvršio je ispitivanje kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Užica. Kako je navedeno u izveštaju za potrebe Grada Užica vodotoci su od druge do pete klase ekološkog statusa.

Vodotoci druge klase – vodotoci dobrog ekološkog statusa su reka Derventa pre uliva u reku Đetinju kod mosta u Potočanju.
Vodotoci treće klase – vodotoci umerenog ekološkog statusa su reka Lužnica profil mosta u Lunovom Selu.

Vodotoci četvrte klase – vodotoci slabog ekološkog statusa su reka Petnica pre uliva u reku Đetinju kod restorana „Vodeničar“ ispod Potpećke pećine, Volujački potok pre uliva u reku Đetinju, reka Krivaja pre spajanja sa potokom Gumborom i reka Sušica pre uliva u Đetinju.

Vodotoci pete klase – vodotoci lošeg ekološkog statusa su potok Gumbor pre spajanja sa Krivajom, Duboki potok profil pre spajanja sa Turskim potokom, Carinski potok ispod deponije Sarića osoje i Turski potok profil ispod deponije Duboko pre uliva u Duboki potok.

Vodotoci dobrog, umerenog i slabog ekološkog statusa mogu se koristiti za snabdevanje vodom za piće uz prethodni tretman i za navodnjavanje.

Vodotok lošeg ekološkog statusa ne može se koristiti ni u jednu svrhu.

U izveštaju se navodi da se uočava loš kvalitet površinskih voda u blizini deponija. Posebno je važno sanirati prolaze ocednih voda deponija.

Povremena kontrola odnosno jedanput godišnje površinskih vode je nedovoljna za sagledavanje kvaliteta površinskih voda. Poželjno je planirati redovan – kontinuiran monitoring kvaliteta površinskih voda. Cilj sprovođenja redovnog monitoringa za praćenje kvaliteta površinskih voda podrazumeva skup mera i aktivnosti kojima se kvalitet površinskih voda štiti i unapređuje a važno je zbog:

-očuvanja života i zdravlja ljudi;
-smanjenja zagađenja i sprečavanja daljeg pogoršanja stanja voda;
-obezbeđenja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda za različite namene i
-zaštite vodnih i priobalnih ekosistema i postizanja standarda kvaliteta životne sredine u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita životne sredine i ciljevi životne sredine, navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice.

Ostavite odgovor