Pocetna Društvo Prva evidencija kvaliteta vode

Prva evidencija kvaliteta vode

436
0
Podelite

– Ono što najčešće pratimo jeste mutnoća, boja i organski sadržaj u vodi. U pitanju su parametri koji mogu da ukažu na samo izvorište,  recimo da li nešto nije u redu da bismo blagovremeno reagovali u samom procesu prerade vode – kaže rukovodilac Sektora za proizvodnju i kontrolu vode Ljubica Subotić koja dodaje da je voda koju pijemo na osnovu svih laboratorijskih analiza dobrog kvaliteta

Treća godina je rada nove Fabrike vode na Cerovića Brdu i do sada nije bilo incidentnih situacija, sa kvalitetom sirove vode koje bi ukazivale da  postrojenje to ne može da preradi.  Sa novom fabrikom dobijena je i savremena procesna laboratorija, odnosno tri nove laboratorije koje rade dvadeset četiri sata dnevno. U belim mantilima pored rukovodioca Sektora, Ljubice Subotić, rade diplomirani tehnolozi, laboranti i  biolozi. Oni vode računa da voda koju užički “Vodovod” isporučuje građanima u svakom trenutku bude ispravna i veoma su važna struka za upravljanje čitavim sistemom.

Rukovodilac sektora Ljubica Subotić dodaje da su oni “prva evidencija kvaliteta vode koju pijemo” i pre nego što Zavod kaže “konačnu ocenu” i čija je “važeća”.  U pitanju je kontrolna laboratorija  i njen osnovni zadatak je kontrola procesa prečišćavanja vode,  a drugi zadatak pravovremeni uticaj na kvalitet vode, popravke i uticaj na njen kvalitet na samom postrojenju tokom prerade.

-Radimo kao da ne postoji Zavod i njihove analize. Jednostavno se trudimo da voda koju isporučujemo bude apsolutno ispravna. Užički vodovod postoji zbog građana kojima isporučuje vodu i naša je obaveza da građanima svakog momenta isporučujemo kvalitetnu i higijenski ispravnu vodu. Zavod za javno zdravlje kontroliše naš rad i njihovo stručno mišljenje je konačno u oceni kvaliteta i higijenske ispravnosti vode za piće – dodaje ona.

Na užičkom postrojenju “Petar Antonijević” na Cerovića Brdu postoje tri laboratorije za merenje ispravnosti vode i to fizičko-hemijska laboratorija u kojoj se analiziraju fizičko-hemijska i organoleptička svojstva vode, biološka laboratoriju gde se svakodnevno ispituje voda na prisustvo algi i ostalih fitoplanktona i mikrobiološka laboratorija u kojoj se ispituje eventualno prisustvo nekih patogena. Biolozi rade i monitoring Vrutaka, dva puta mesečno sa različitih dubina se uzimaju uzorci vode kao i sa vodozahvata.

Dubravka Bacetić, mikrobiološka laboratorija

– Voda koju isporučujemo je dobrog kvaliteta i to kažem na osnovu analiza u svakoj od laboratorija. Fizičko-hemijskim analizama pratimo potencijalna zagađenja koja mogu da ugroze vodu i dovedu do pogoršanja  i na ove parametre može se uticati na postrojenju. Postoje neki parametri u vodi na koje ne možete uticati i oni su deo njenog prirodnog porekla i nalaze se u granicama dozvoljenih koncetracija. Ono što najčešće pratimo to je mutnoća, boja vode i organski sadržaj u vodi. U pitanju su parametri koji se nalaze u takozvanoj ”sirovoj” vodi koja se određenim tehnološkim procesima prerađuje na postrojenju za preradu vode. Rekonstrukcijom starog postrojenja, prerada vode je poboljšana sa uvođenjem linija koagulacije i flokulacije (grupisanje nečistoća),  taloženjem nečistoća odvaja  se mulj iznad koga je bistra voda koja prolazi kroz dalje tehnološke celine: ozon (oksidacija i dezinfekcija ozonom), peščane filtere i filtere sa aktivnim ugljem (GAU filteri)   koji sve nečistoće i nus produkte eliminišu, a voda postaje čista i bistra i na kraju se vrši konačna dezinfekcija hlorom zbog mreže – opisuje proces prerade diplomirani tehnolog Ljubica Subotić.

Biolozi Đorđe Janković i Jasmina Filipović Mićić sa rukovodiocem sektora

U jezeru Vrutci je i dalje prisutna modrozelena alga planktotriks rubescens koja je jezeru davala crvenu boju i koja je u ekspanziji kada cveta. One se periodično javljaju,  redovno se kontroliše vodozahvat na različitim dubinama, uzimaju uzorci  i meri njihova brojnost. Sirova voda za preradu se uzima sa dubine u jezeru gde je njihovo prisustvo najmanje. Alge su trenutno u stanju mirovanja, nema cvetanja i njihovog velikog broja, i njihovo eventualno prisustvo nova fabrika vode  sa uspehom eliminiše.

-Tokom prošle i pretprošle godine  u decembru,  januaru i februaru bila je veća ekspanzija algi sve do proleća. Međutim, prolećni, letnji i jesenji period su bili mirni bez ekspanzije i vrlo malo smo ih nalazili.  Po preporukama SZO broj prisutnih bilo kojih algi u vodi ne sme da utiče na miris, ukus i izgled vode za piće. Na jezeru nije postojala ekstremna situacija sa algama, a i ono što ih je bilo fabrika vode uspešno prerađuje i eliminiše do momenta isporuke vode građanima. Dakle, drastičnih promena u jezeru nema u odnosu na period cvetanja kada je voda bila zabranjena za piće usled biološke kontaminacije – navodi sagovornica “Vesti”. Izgradnja nove fabrike vode nametnula je potrebu i gradnje nove savremene laboratorije koja treba da prati novi tehnološki proces prerade vode. Sve tri laboratorije su opremljene sa dovoljnim brojem instrumenata i aparata sa kojima se može pratiti tehnološki proces prerade vode. To su savremeni aparati za merenje organskog ugljenika, spektrometar, aparat za merenje azota, inkubatori, autoklavi u mikrobiološkoj laboratoriji, a biološka laboratorija poseduju i savremeni mikroskop isti kao i Zavod za javno zdravlje. Ispravnost vode za piće meri se nekoliko puta dnevno.

– U jutarnjim satima oko 8 časova radimo opširnu analizu vode i ista takva se ponovo radi uveče u 20 časova. Između navedenih analiza,  pratimo mutnoću i adekvatno doziranje hemikalija. Analize mutnoće i organskog sadržaja vode se rade češće na svaka tri sata, odnosno koliko je procesu potrebno od početne do zadnje tačke prerade vode – kaže Ljubica Subotić iz laboratorije užičkog “Vodovoda” čiji zaposleni imaju veliku odgovornost kao prva evidencija kontrole kvaliteta vode koju Užičani piju.

Voda je ispravna

– Mikrobiološki voda koju isporučujemo je redu. Prerada vode u fabrici je poboljšana sa linijama koagulacije i  flokulacije (grupisanje nečistoća),   taloženjem nečistoća stvara se mulj iznad koga je bistra voda koja prolazi kroz ozon (oksidacija i dezinfekcija ozonom), peščane filtere i “gau-filere”   sa aktivnim ugljem koji sve nečistoće i nus produkte eliminišu, a voda postaje čista i bistra.  Aktivni ugalj otklanja sve potencijalne otrove, mikrocistine, produkte ozona i druge moguće nečistoće i veoma je važan u preradi – kažu u laboratoriji “Vodovoda”.

Ostavite odgovor