Pocetna Društvo Usvojen petogodišnji Program razvoja turizma

Usvojen petogodišnji Program razvoja turizma

328
0
Podelite

Definisanje ciljeva, posebno kvantitativnih bilo je izuzetno teško u kovid godini. Predvideli smo rast turističkog prometa u narednim godinama i povećanje udela stranih turista. Zato smo akcenat stavili na ključne infrastrukturne projekte – kaže za „Vesti“ Miroslav Rađen

Skupština grada Užice usvojila je Program razvoja turizma turističke regije Zapadna Srbija 2020-2025. Šta je predviđeno ovim Programom i kako ostvariti predviđene aktivnosti s ciljem efikasnijeg upravljanja turističkim područjima i povećanja direktnog i ukupnog učešća sektora turizma u bruto domaćem proizvodu, kao i povećanja ukupnog broja zaposlenih u ovoj privrednoj grani, za ovaj broj našeg nedeljnika govori Miroslav Rađen, direktor Turističke organizacije regije Zapadna Srbija.

Koji su bili razlozi za nastanak ovog dokumenta i zašto je to bila obaveza TO regije Zapadna Srbija?

-Nakon usvajanja Strategije razvoja turizma Republike Srbije 2016.-2025. Ministarstvo turizma uputilo je dopis lokalnim samoupravama sa preporukom da pristupe izradi Programa razvoja turizma za 18 prioritetnih turističkih destinacija koje su definisane u Strategiji. Turistička regija Zapadna Srbija je jedna od prioritetnih destinacija i u skladu sa tim pristupili smo izradi ovog strateškog dokumenta, što je u skladu i sa Zakonom o turizmu.

Da li će se ovaj Program naći pred odbornicima i ostalih lokalnih samouprava, a ukupno ih je 12, koje objedinjuje TO regija Zapadna Srbija?

-Program razvoja turizma do sada je usvojilo pet lokalnih samopurava i očekujemo da do kraja godine svi osnivači usvoje ovaj strateški dokument.

Program ste radili u skladu sa svim trenutno važećim zakonskim propisima u srpskoj turističkoj privredi, ali ste sagledavali i analizirali postojeće stanje. Šta su pokazale statističke analize turističkih kretanja na ovom području?

-Analiza je pokazala, između ostalog, da je naša regija uz Beograd vodeća u Srbiji kada je turizam u pitanju. Resursi sa kojima raspolažemo su izuzetni, neki su iskorišćeni, a neki još uvek nisu turistički valorizovani. Upravo kroz Program razvoja smo pokušali da damo odgovore na pitanja kako ostvariti što bolje rezultate u celoj regiji uz poštovanje principa održivog razvoja turizma. Pre globalne pandemije imali smo konstantan porast broja poseta domaćih i stranih turista, 2019.godina bila je rekordna u regiji, kao i u celoj Srbiji i sigurno je da bi se ti trendovi nastavili da je bilo normalno stanje u prošloj i ovoj godini.

Koje je ciljeve definisao ovaj Program u daljem razvoju turizma na području regije Zapadna Srbija?

-Definisanje ciljeva, posebno kvantitativnih bilo je izuzetno teško u kovid godini. Predvideli smo rast turističkog prometa u narednim godinama i povećanje udela stranih turista. Jasno je da bez razvijene infrastrukture i turističke infrastrukture nema razvoja turizma. Zato smo akcenat stavili na ključne infrastrukturne projekte: aktiviranje aerodroma Ponikve i izgradnju auto puta Beograd – Južni Jadran. Realizacija ovih projekata ide u dobrom smeru i to nas mnogo raduje. Svesni smo da je neophodno podizanje kvaliteta turističkog proizvoda i proširenje asortimana turističke ponude kako bi bili konkurentni na međunarodnom turističkom tržištu. To nije moguće bez dobrog upravljanja turističkom destinacijom i kvalitetnih promotivnih aktivnosti koje prate savremene trendove. Kao značajni ciljevi definisani su i smanjenje sive ekonomije u turizmu i povećanje zaposlenosti u turističko – ugostiteljskoj privredi i komplementarnim delatnostima.

U skladu sa tim ciljevima, šta je predviđeno da se uradi i sprovede na području TO regija Zapadna Srbija?

-Izuzetno značajan deo Programa razvoja turizma odnosi se na ključne investicione projekte od značaja za razvoj turizma. Ove projekte predložile su lokalne samouprave, članice regije u skladu sa svojim prioritetima. Naravno da ovo nije spisak lepih želja, već realni projekti čijom realizacijom bi se u velikoj meri unapredila turistička ponuda Zapadne Srbije. Svesni smo da će globalna pandemija u narednim godinama uticati na privredna kretanja, kao i na državne i međunarodne fondove, pa ćemo biti zadovoljni ako uspemo da realizujemo deo od planiranih aktivnosti. Članovi radne grupe za izradu Programa bili su predstavnici lokalnih samouprava, turističkih organizacija, turističke privrede i udruženja u turizmu koji najbolje poznaju stanje na terenu i mislim da su predloženi kvalitetni projekti. Stručni konsultant bio je Prof.dr Slobodan Čerović, dekan fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta „Singidunum“, veliko ime u turizmu Srbije sa ogromnim iskustvom iz prakse što je bilo izuzetno značajno da imamo kvalitetan dokument. Akcionim planom prediđeno je: unapređenje turističke infrastrukture i suprastrukture, unapređenja marketing aktivnosti i edukacija i obrazovanje kadrova.

U turističkoj regiji Zapadna Srbija, lokalne samouprave se razlikuju po stepenu razvoja turizma. Da li su i ciljevi u ovom Programu definisani u skladu s tim?

-Činjenica da je do ove godine TO regije Zapadna Srbija bila jedina regionalna turistička organizacija u Srbiji govori o tome da nije lako uskladiti interese i potrebe lokalnih samouprava koje čine jednu turističku regiju. U nekim lokalnim samoupravama, kao što je opština Čajetina turizam je glavna privredna grana, dok se u nekim turizam ne nalazi na listi prioriteta, što je normalno, jer ne raspolažu svi gradovi i opštine istim resursima na kojima se zasniva razvoj turizma. Naša vizija je stvaranje integrisanog turističkog proizvoda Zapadne Srbije, znači posmatramo Regiju kao turističku destinaciju, svesni da lokalne destinacije, ma koliko atraktivne bile, ne mogu postići tako dobre rezultate kao kada su deo jednog šireg područja. To pokazuju i primeri evropskih regija kao što su: Južni Tirol, Toskana, Katalonija, Istra i druge.

Za sve aktivnosti potrebna su sredstva. Kako je planirano da ona budu obezbeđena, iz kojih izvora?

-To je odlično pitanje. Iako turizam u našoj zemlji postaje sve značajnija privredna grana, još uvek su nedovoljne investicije u turizam, ne samo u infrastrukturu, nego i u ljudske resurse i marketing jer svi ovi segmenti, kao i mnogi drugi, utiču na razvoj turizma. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je prethodnih godina uložilo značajna sredstva u turističku infrastrukturu finansirajući projekte koje su predložile lokalne samouprave i turističke organizacije iz našeg kraja. Značajni projekti realizovani su preko TO regije Zapadna Srbija i moram da istaknem izuzetnu saradnju koju imamo sa resornim Ministarstvom. Nadamo se da ćemo i u narednim godinama realizovati značajne projekte. Značajan izvor finansiranja predstavljaju i fondovi Evropske unije. TO regije Zapadna Srbija je do sada realizovala tri projekta koji su finansirani iz ovih fondova. Brojne projekte realizovale su lokalne samouprave i turističke organizacije. U ovim aktivnostima značajna je uloga Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ koja ima veliko iskustvo i stručne kadrove koji učestvuju u izradi projekata i njihovoj implementaciji.

Na Zlatiboru je u utorak održana edukacija ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije. U čemu je značaj ove edukacije?

-Ove godine usvojen je Strategijski marketing plan turizma Republike Srbije do 2025. godine. U skladu sa aktivnostima predviđenim marketing planom održavaju se edukacije ljudskih resursa koje imaju za cilj sticanje novih znanja i veština za zaposlene u turističkom sektoru. Bez kvalitetnih kadrova nema ni napretka u turizmu, kao ni u ostalim delatnostima.

Na kraju, kakvi su potencijali turističkih privrede regije Zapadna Srbija i šta se realno može očekivati od nje u narednih pet godina?

-Sigurno je da će posledice pandemije uticati na turistička kretanja u narednim godinama. Izvesno je da će turisti birati destinacije sa očuvanom prirodom i zdravom životnom sredinom i tu je naša šansa. Turistička privreda: hotelijeri i turističke agencije preživeli su teške trenutke u prošloj i ovoj godini i treba im odati priznanje na upornosti i istrajnosti u prevazilaženju krize. Turizam se pokazao kao vitalna privredna grana i nadam se da nas čekaju bolji dani.

Ostavite odgovor