Pocetna Društvo Uklanjanje divljih deponija u slivu akumulacije Vrutci

Uklanjanje divljih deponija u slivu akumulacije Vrutci

460
0
Podelite

U skladu sa projektom “Uklanjanje divljih deponija i plutajućeg otpada u slivu akumulacije Vrutci u gradu Užicu”, ovih dana počeli su radovi na uklanjanju otpada na nekoliko lokacija.

Aleksandar Tasić koordinator projekta podseća da je grad Užice u toku juna meseca aplicirao na konkurs Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za projekte prevencije nelegalnog odlaganja otpada i njegovog uklanjanja. Za uklanjanje divljih deponija u slivnom području akumulacije Vrutci odobreno je 1,2 miliona dinara, a grad projekat kofinansira sa 300 hiljada dinara.

“Trenutno se nalazimo na lokaciji Kamenolom gde se čisti jedna od pet mapiranih lokacija na kojima su trenutno divlje deponije. Nakon čišćenja nastavlja se druga aktivnost projekta, koja podrazumeva kontinuirano sakupljanje otpada sa ovog slivnog područja do decembra meseca. Mi ćemo svakako nastaviti sa mapiranjem i uklanjanjem divljih deponija na području grada. Pokušaćemo da gde god je to moguće obezbedimo nedostajuću komunalnu opremu, kako bi se uspostavio što bolji sistem upravljanja otpadom u ruralnom području i sprečilo njegovo nelegalno odlaganje.”

Započete aktivnosti u slivu jezera Vrutci biće kako je najavljeno završene do kraja ovog meseca.

Ostavite odgovor