Pocetna Društvo Plan razvoja grada Užica 2021-2028

Plan razvoja grada Užica 2021-2028

545
0
Podelite

U okviru procesa izrade Plana razvoja grada Užica 2021-2028. u Gradskoj kući je održan dvodnevni konsultativni sastanak na temu „Finalizacija nacrta analize postojećeg stanja – završni korak II faze u izradi Plana razvoja grada Užica 2021-2028“.

Pored predstavnika javno-komunalnih preduzeća i ustanova grada Užica, rukovodilaca tematskih radnih grupa i članova Radne grupe za sinhronizaciju, sastanku su prisustvovali i predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike sa kojim grad Užice ima potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji za podršku za izradu nacrta Plana razvoja Grada.

Tokom sastanaka vođena je veoma konstruktivna debata, koja predstavlja preduslov za određivanje ključnih faktora od uticaja na razvoj Grada i izradu SWOT analize (snage, slabosti, šanse, pretnje).

Ostavite odgovor