Pocetna Društvo U toku javni pozivi i konkursi za nezaposlene

U toku javni pozivi i konkursi za nezaposlene

246
0
Podelite

-Uzajamno partnerstvo i dobra komunikacija užičke filijale NSZ i grada Užica omogućiće obuhvat od oko 90 nezaposlenih lica sa teritorije grada realizacijom mera i programa aktivne politike zapošljavanja- istakla je Zorica Milošević, v.d direktora NSZ-Filijala Užice

-I ove godine nastavljena je saradnja sa Gradom Užicem koji je izdvojio devet, a Nacionalna služba 8,65 miliona dinara. Raspisani su javni pozivi za organizovanje sprovođenja javih radova za osobe sa invaliditetom (OSI), dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, dodelu subvencije za samozapošljavanje i stručnu praksu, rekla je za „Vesti“ Zorica Milošević, v.d direktora Nacionalne službe za zapošljavanje- Filijala Užice

Javni pozivi za dodelu subvencije za samozapošljavanje i organizovanje sprovođenja javnih radova su otvoreni do 10.juna 2022. godine, a ostali pozivi do utroška raspoloživih sredstva, a najkasnije do 30.novembra 2022. godine.

Za javne radove je izdvojeno 4,9 miliona dinara i na javnim radovima se radno angažuju najmanje tri nezaposlene osobe sa invaliditetom. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, a licima angažovanim na javnim radovima se isplaćuje naknada za obavljen posao u visini do 22.000,00 dinara po licu.

Za subvencije za samozapošljavanje je izdvojeno 6,3 miliona dinara i subvencija za samozapošljavanje se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.
I kroz ovaj poziv biće odobreno oko 20 subvencija za samozapošljavanje. Program dodele subvencije nezaposlenim licima za pokretanje sopstvenog posla do sada izazvao je najveće interesovanje u užičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.Sva lica kojima nije odobrena subvencija po konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje koji je bio otvoren do 31. marta, sada imaju mogućnost da ponovo konkurišu do 10.juna.

Za meru stručne prakse je izdvojeno 5,05 miliona dinara. Mera stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.Tokom trajanja mere, NSZ angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 22.000, 24.000, 27.000 dinara u zavisnosti od nivoa kvalifikacija i vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Za subvencionisano zapošljavanje poslodavcima izdvojeno je 1,4 miliona dinara. Visina subvencije poslodavcu koji zapošljava lice iz kategorije teže zapošljivih ( mladi do 30 godina starosti, stariji od 50 godina, Romi, Lica u statusu viška zaposlenih, Lica bez osnovnog obrazovanja, osobe sa invaliditetom, nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 18 meseci, žrtve porodičnog nasilja, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, žene ) je 200.000 dinara po licu, odnosno 240.000, dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći; mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.

Za koje pozive tradicionalno vlada najveće interesovanje i koliko će lica moći da se zaposli?

Uzajamno partnerstvo i dobra komunikacija užičke filijale NSZ i grada Užica omogućiće obuhvat od oko 90 nezaposlenih lica sa teritorije grada realizacijom mera i programa aktivne politike zapošljavanja.

Grad Užice vodi ozbiljnu lokalnu politiku zapošljavanja i naš zajednički cilj je da raspoloživa sredstva prvenstveno usmerimo na kategorije teže zapošljivih lica, ali i da podstaknemo preduzetnički duh i inicijativu naših sugrađana. Mladim nezaposlenim licima je neophodno osnaživanje i usmeravanje, kao i motivacija da bismo im uvećali šanse za zaposlenje, pa smo za program stručne prakse izdvojili pet miliona dinara. Očekujem veliko interesovanje nezaposlenih lica i poslodavaca i nadam se da će planirani broj lica sa evidencije NSZ biti uključen u predviđene programe zapošljavanja, naglasila je direktorka užičke filijale NSZ Zorica Milošević

Šta biste još izdvojili za naredni period?

Pored dodele finansijskih podsticaja zapošljavanju tj. bespovratnih sredstava uz ispunjenje jasno definisanih ugovornih obaveza, NSZ pruža čitav niz različitih besplatnih usluga poslodavcima. Pozvala bih poslodavce da se obrate NSZ kada imaju potrebu za zapošljavanjem novog radnika, ukoliko im je potrebna informativna ili savetodavna pomoć iz oblasti zapošljavanja, uz podsećanje da se mogu aktivno uključiti u još uvek otvorene javne pozive i konkurse koje je za 2022.godinu raspisala NSZ.

Sve navedeno je potvrda našeg uspešnog rada i dobrih rezultata i naša je obaveza da u narednom periodu i dalje brinemo o svojim korisnicima, razvijamo saradnju na lokalnom nivou i stalno jačamo poverenje u najvažniju instituciju na tržištu rada-zaključila je direktorka Milošević.

SPORAZUMI O SUFINASIRANJU SA OPŠTINAMA

I ove godine užička filijala NSZ je ostvarila dobru saradnju sa svim lokalnim samoupravama i u aprilu je potpisala Sporazume o sufinansiranju sa gradskom opštinom Sevojno i opštinama Arilje, Čajetina i Požega u skladu sa LAPZ usvojenim od strane lokalnih samouprava.

Sa gradskom opštinom Sevojno opredelili smo 1,2 miliona din. za samozapošljavanje i javni poziv je otvoren do 6.juna.

U saradnji za opštinom Arilje opredelili smo 1,9 miliona dinara za javne radove za OSI i samozapošljavanje. Javni pozivi su otvoreni do 26. maja za javne radove i 02.juna za samozapošljavanje.

U saradnji za opštinom Požega opredelili smo 2,9 miliona dinara za javne radove za OSI, subvencije poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih lica i samozapošljavanje. Javni pozivi su otvoreni do 12. juna za javne radove, 02.juna za samozapošljavanje i do utroška raspoloživih sredstava za subvencije poslodavcima.

U saradnji za opštinom Čajetina opredelili smo 5,7 miliona dinara stručnu praksu i dodelu subvencija za samozapošljavanje za koji je poziv otvoren do 31.maja.

Ostavite odgovor