Pocetna Ekonomija Kontinuirano dobro upravljanje rizikom

Kontinuirano dobro upravljanje rizikom

787
1
Podelite

-Ključ kadrovske politike je u kontinuirano dobrom upravljanju rizikom od eventualnog nedostatka stručnih kadrova. Proizvodno finansijski i drugi rezultati rada i poslovanja „Impol Sevala“ nedvosmisleno ukazuju na to da je vođenje kadrovske politike dalo svoj puni efekat- kaže Gordana Savić

U Srbiji, samim tim i u užičkom kraju, sve je prisutniji i vidljiviji problem nedostatka odgovarajućeg stručnog kadra u celokupnoj privredi, naročito u oblasti industrijske proizvodnje, građevinarstvu, ali i u drugim privrednim granama, turizmu, ugostiteljstvu bilo da su u pitanju zanatska, majstorska zanimanja, odnosno, srednjoškolski stručni kadar ili su u pitanju visokoobrazovani, poput mašinskih, metalurških inženjera, tehnologa. Zato i u užičkim kompanijama ima radnika koji dolaze iz okruženja, ali i iz mnogih drugih zemalja, pa i sa drugih kontinenata. Privredna društva su se snalazila i snalaze se na sebi raspoložive i moguće načine da reše ili ublaže ovaj problem, a i na državnom nivou su pokrenute aktivnosti poput razvijanja dualnog obrazovanja, intenzivnijeg povezivanja kompanija sa visokoobrazovnim ustanovama kroz obavljanje studentske stručne prakse, stipendiranja. Među užičkim kompanijama su i one koje su već davno shvatile koliki je značaj kadrovske politike i razvoja ljudskih resursa i koliko je to neizbežan i nezaobilazan segment i uslov za uspešno poslovanje, da je čovek, radnik, važan isto koliko i ulaganje u modernizaciju i u razvoj tržišta i da je vođenje kadrovske politike proces. Jedan od primera dobre prakse je i kompanija „Impol Seval“ u Sevojnu u kojoj je prosečan broj zaposlenih sa društvima koja posluju u okviru nje 628 i u kojoj nastoje da taj proces ima svoj kontinuitet. Tim povodom smo razgovarali sa Gordanom Savić, direktorkom za Ljudske resurse i pravne poslove u „Impol Seval“-u koja je istovremeno i direktorka Pravno-kadrovskog centra D.O.O. čiji je stopostotni vlasnik „Impol –Seval“ za obavljanje pravnih, kadroviskih i poslova bezbednosti i zdravlja na radu i koje pruža usluge koje su od interesa neposredno za zaposlene, ali i od interesa su i za poslodavca kojima je ovo Društvo praktično biznis partner. Kako navodi Gordana Savić, to je zapravo „politika grupe „Impol“ u okviru koje posluje i „Impol Seval“ od 20002. godine kada je slovenačka kompanija postala većinski vlasnik društvenog kapitala tadašnje Valjaonice aluminijuma Sevojno.

Problem nedostatka stručnih kadrova u sve većoj meri postaje problem globalnih razmera. Koliko ova problematika prati „Impol Seval“?

-„Impol Seval“ Valjaonica aluminijuma Sevojno, posluje u realnom okruženju i ne može izbeći probleme ostatka sveta. Pitanje je samo koliko određena problematika konkretno utiče na „Impol Seval“ i kako se on sa time suočava. Ključ je u kontinuirano dobrom upravljanju rizikom od eventualnog nedostatka stručnih kadrova. S obzirom na to da se fluktuacija zaposlenih u „Impol Sevalu“ i dalje prvenstveno zasniva na prirodnom odlivu kadrova usled sticanja uslova za penziju, moguće je planirati odlaske, pa i potrebe, te blagovremeno pripremiti kadrove. „Impol Seval“ je bila i ostala poželjna firma, pre svega, za kandidate za zaposlenje iz lokalne zajednice, koji su tu zasnovali i održavaju svoja porodična domaćinstva. Sa druge strane i u „Impol Sevalu“ se u protekle dve godine javljaju pojedinačni slučajevi odlaska zaposlenih proizvodnih ili održavalačkih zanimanja u inostranstvo, što ne iziskuje još uvek potrebu preduzimanja posebnih mera, ali tera na oprez i promenu pristupa, kako u komunikaciji i radu sa potencijalnim kandidatima za zasnivanje radnog odnosa, tako i sa samim zaposlenima. Očekivanja mlađih, kvalitetnih ljudi evaluiraju u pravcu efikasnijeg i efektivnijeg organizovanja procesa rada, stalne edukacije, fleksibilnijeg organizovanja radnog vremena, većeg uvažavanja mišljenja zaposlenih, boljih interpersonalnih odnosa, koji od radne sredine stvaraju poželjno mesto za rad, sa što manje stresa.

Na koji način „Impol Seval“ preventivno deluje da bi se zaštitio od eventualnog nedostatka stručnih kadrova?

-„Impol Seval“ je uz punu podršku vlasnika, „Impola“ iz Slovenske Bistrice, praktično preuzeo dobre prakse u vođenju ljudskih resursa iz sistema SOUR Valjaonica bakra i aluminijuma Sevojno. Na godišnjem nivou se planiraju i sprovode planovi kadrova i planovi obrazovanja kadrova/zaposlenih. Priprema kadra se realizuje, između ostalog i angažovanjem kandidata van radnog odnosa, ugovorima o stručnom osposobljavanju radi polaganja pripravničkog ispita. Saradnja sa školama i fakultetima se odvija kroz učeničku i studentsku praksu, tokom kojih evaluiramo učenike i studente na praksi ili blok nastavi. Stipendiranje učenika i studenata odgovarajućih (deficitarnih) obrazovnih profila, kao što je metalurški, sprovodimo u kontinuitetu. Do sada smo u formi inovativnog modela obrazovanja, u saradnji sa Tehničkom školom u Užicu i Valjaonicom bakra Sevojno obezbedili praksu za tri generacije učenika, operatera za preradu metala, a školovanje četvrte generacije operatera, pod istim uslovima, je u toku. Od 66 učenika koji su završili školovanje za zanimanje operater za preradu metala 15 je zasnovalo radni odnos u „Impol Sevalu“, a planiramo zapošljavanje odgovarajućeg broja operatera i u narednom periodu.
Da li koristite iskustva većinskog vlasnika u upravljanju ljudskim resursima?
-Korišćenje iskustava većinskog vlasnika u upravljanju ljudskim resursima, kao i u drugim poslovima se podrazumeva i deo je korporativne kulture, a u određenim segmentima i obaveza zasnovana na poslovodnim i drugim odlukama nadležnih organa Društva. Istovremeno, nesporno je da smo od starta pridobili i zadržali poverenje većinskog vlasnika da samostalno upravljamo ljudskim resursima, što je posebno pod određenim okolnostima bilo olakšanje, ali i ozbiljna dodatna odgovornost. To je, između ostalog, rezurtiralo i time da nikada nismo imali slovenački menadžment. Menadžment su uvek činili ljudi zaposleni u fabrici, a taj princip uspešno održavamo i prilikom smene generacija na ključnim pozicijama koja je u toku. Tako smo dobili i iskoristili priliku da koristeći proverena iskustva vlasnika razvijemo i svoje, autentične alatke u upravljanju ljudskim resursima.

Da li su u „Impol Sevalu“ Ljudski resursi postali istinski biznis partner poslodavca?

-Ljudski resursi u „Impol Sevalu“ su od početka uspostavljeni kao istinski biznis partner poslodavca, što je dragocen status za kvalitetan rad sa ljudima.U suštini, u radu sa ljudima „Impol Seval“ se odlikuje humanim pristupom u kontekstu potreba procesa rada i staranje o pravima i obavezama zaposlenih, dosledno, u skladu sa zakonom, uz obezbeđenje i šireg obima određenih prava u odnosu na zakonske okvire. Proizvodno finansijski i drugi rezultati rada i poslovanja „Impol Sevala“ nedvosmisleno ukazuju na to da je ovakvo vođenje kadrovske politike dalo svoj puni efekat.

Koji su pravci delovanja u kadrovskoj politici u narednom periodu?

-U narednom periodu ćemo svakako nastaviti kontinuitet dosadašnjih aktivnosti koje daju rezultate. Nastojaćemo da se čvršće povežemo sa školama, posebno fakultetima koji, kao Metalurški, školuju kadrove, za naše potrebe, deficitarnih zanimanja, da bismo obezbedili veći stepen animacije učenika i studenata kao potencijalno zaposlenih u našem Društvu. Takođe, u odgovarajućim formama, obezbedićemo transparentniji pristup Društva ciljnoj grupi kandidata za zasnivanje radnog odnosa.

Sanja Bosiljčić, izvršni direktor za ekonomske poslove u „Impol Sevalu

-Kompanija je živi privredni organizam i da bi opstala i razvijala se, neophodni su joj svi resursi. Jedan od najvažnijih resursa „Impol Seval“-a su zaposleni. Imamo sreću da smo kroz istoriju fabrike uvek imali stručne, obrazovane, posvećene zaposlene koji su doprineli tome da se „Impol Seval“ već dugi niz godina smatra poželjnom fabrikom za zaposlenje. Kadrovima se posvećuje posebna pažnja i naš zadatak je da u kontinuitetu obezbeđujemo zamenu kadrova za sva zanimanja. Upravljanje kadrovima za nas je strateški zadatak i u saradnji sa fakultetima, višim i srednjim školama na vreme obezbeđujemo bazu kadrova za deficitarna zanimanja. „Impol Seval“ podržava i aktivno učestvuje u projektima kao što su „Moja prva plata“ i „Inovativni model obrazovanja-operater za preradu metala“.

Pored obezbeđenja neophodnog kadra, za poslodavca je veoma važno da ima zadovoljnog zaposlenog jer time obezbeđuje budućnost svog poslovanja.

Ivan Vučković (30) iz Sevojna, diplomirani inženjer metalurgije, smer metalurško inženjerstvo. Studirao je na Tehnološko – metalurškom fakultetu na Beogradskom univerzitetu. Četiri godine je bio stipendista kompanije „Impol Seval“ u kojoj počinje da radi 2015. godine u novembru, kao inženjer. U vrlo kratkom vremenskom periodu je napredovao i trenutno je šef proizvodnje u PJ Valjaonica u „Impol Sevalu“.
-Za stipendiju sam konkurisao sa još par kolega. Mene su odabrali. Kada sam završio fakultet, moja obaveza kao stipendiste, bila je da radim u „Impol Sevalu“. Za mene je to bilo novo iskustvo. Sada, kao šef proizvodnje u pogonu Valjaonica, bavim se i proizvodnjom i organizacijom posla i to jeste napredak u mojoj karijeri, ali je i znatno veća odgovornost, pritisak i napor. Svih 24 sata sam dostupan i bukvalno moram da imam rešenje u svakom momentu kada se nametnu određene situacije u proizvodnji. Maksimalno se trudim, radim korektno, dajem sve od sebe, a što se plate tiče, ona je dobra. Za dalje, videćemo kako će se to odvijati.

Miloš Karaičić (20) iz Užica, operater za preradu metala. Počeo je da radi u „Impol Sevalu“ 2020. godine.

-U toku školovanja u Tehničkoj školi u Užicu, dolazili smo ovde na praksu i izabran sam za stipendistu. Sada sam u radnom odnosu, rukovaoc sam toplovaljačkog stana. To je modernizovana mašina, sve je na dugme, ali je izuzetno odgovorno. Zadovoljan sam i čast mi je da radim u ovako uspešnoj kompaniji. Nastavio sam da se školujem na užičkoj Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija na smeru – menadžment i preduzetništvo. Možda jednog dana ovde budem radio na novoj poziciji.

Ognjen Conjić (19) iz Užica, operater za preradu metala, zaposlio se u „Impol Seval“- u decembru 2020. godine.

-Pre nego što sam se zaposlio, kao srednjoškolci u užičkoj Tehničkoj školi, bili smo ovde na praksi. Posle prve godine ko se najbolje pokazao, dobio je stipendiju od kompanije, a kada sam završio školovanje, to je trogodišnja škola, dobio sam priliku da se ovde i zaposlim. Zahvaljujući toj praksi dobro smo znali kakav je posao i šta nas očekuje, tako da nije bilo teško da se adaptiram na radni prostor. Trenutno sam treći rukovaoc na hladnovaljačkom stanu V3. Mašina je modernizovana i dosta je lakše njome upravljati. Inače, upisao sam vanredno četvorogodišnji smer – tehničar za preradu metala. Sebe vidim i dalje u ovoj kompaniji, zadovoljan sam i platom i uslovima rada.

PROJEKAT „INFOERA.RS“ PORTAL – „LJUDSKI RESURSI KAO USLOV RAZVOJA UŽICA“ SUFINANSIRA GRAD UŽICE U OKVIRU KONKURSA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJKETU NUŽNO NE IZDRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA

1 komentar

Ostavite odgovor