Pocetna Društvo Libergraf zahteva osnivanje i rad socijalnih preduzeća

Libergraf zahteva osnivanje i rad socijalnih preduzeća

268
0
Podelite

Građanska čitaonica Libergraf uputila je zahtev užičkom gradskom rukovodstvu da u skladu sa Zakonom o socijalnom preduzetništvu, koji stupa na snagu u oktobru, podrži osnivanje i rad socijalnih preduzeća.

“U januaru 2022. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila dugo očekivani Zakon o socijalnom preduzetništvu sa čijom se primenom počinje u oktobru 2022. godine. Član 18. ovog Zakona obavezuje jedinice lokalne samouprave da podržavaju osnivanje i poslovanje socijalnih preduzeća. Ova podrška se obezbeđuje kroz sprovođenje mera javnih politika koje se planiraju u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. U skladu sa ovim Zakonom, Plan razvoja grada je najviši planski dokument Grada Užica.

Međutim u Predlogu nacrta Plana razvoja grada, među razvojnim pravcima, prioritetnim ciljevim i merama koji su definisani nigde ne može pronaći ni reč o socijalnom preduzetništvu. U okviru razvojnog pravca „Povećanje zaposlenosti“ definisana su dva priritetna cilja -„Unapređenje poslovnog ambienta“ sa 4 mere i „Razvoj i unapređenje tržišta rada“ sa 2 mere u okviru kojih se podrška osnivanju  i razvoju razvoju socijalnog preduzetništva nigde ne pominje. U okviru razvojnog pravca „Socijalno uključiva zajednica sa jednakim mogućnostima za sve i po meri svih građana“ definisano je 7 prioritetnih ciljeva sa čak 49 mera i opet nema ni reči o zakonskoj obavezi grada da podrži socijalno preduzetništvo i društveno osetljive grupe.

Zahtevamo od nosioca javnih ovlašćenja, članova radnih tela i dobro plaćenih konsultanata koji su uključeni u izradu javne politike koja će definisati pravac razvoja Grada Užica u narednih 8 godina i kojim će voditi svako naredno planiranje budžeta grada da ispuni svoju zakonsku obavezu i podrži osnivanje i razvoj socijalnih preduzeća tako što će u Plan razvoja grada Užica uvrstiti novi priroritetni cilj Razvoj i unapređenje socijalnog preduzetništva, odrede mere i definišu aktivnosti za postizanje ovog cilja. Ovo je posebno važno jer se na taj način u budućnosti može finasirati razvoj socijalnog preduzetništva, koje u razvijenim zemljama predstavlja jedan od veoma važnih karika u zadovoljenju indentifikovanih potreba društveno osetljivih grupa,” navodi se u saopštenju Građanske čitaonice “Libergraf”.

Ostavite odgovor