Pocetna Ekonomija Stručni kadrovi preduslov privrednog rasta

Stručni kadrovi preduslov privrednog rasta

1929
0
Podelite

Kvalifikovana radna snaga, u skladu sa potrebama privrede i tržišta rada, neophodan je preduslov za privredni rast i razvoj. Neophodnost da se formalni obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede podstakla je i razvoj dualnog obrazovanja gde Komora ima značajnu ulogu, kaže Ana Lapčević

O sve prisutnijem problemu sa kojim se suočava privreda, nedostatku odgovarajućeg stručnog kadra, o trenutnoj situaciji u ovoj oblasti u najvećem delu Zlatiborskog upravnog okruga, o načinima kako se ovaj problem rešava sa posebnim osvrtom na dualno obrazovanje od kojeg se i najviše očekuje, za ovaj broj „Vesti“ govore Ana Lapčević, direktorka Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga i Zorica Milošević, v.d. direktora Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Užice.

Koliko je u privredi na području koje pokriva Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga izražen problem nedostatka stručnog kadra u ovom trenutku, Ana Lapčević, direktorka Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga, navodi:

-Nedostatak kvalifikovane radne snage je već duže vreme prisutan i jedan je od značajnih izazova sa kojima se privrednici koji posluju na području RPK Zlatiborskog upravnog okruga suočavaju. Analiza potreba poslodavaca pokazuje da postoji malo poklapanje između onoga što proizvodi obrazovni sistem i veština koje se traže na tržištu, što najviše dolazi do izražaja u srednjim strukovnim školama. Ova neusklađenost je jednim delom i posledica ekonomskog restrukturiranja, tehnološkog napretka i demografskih faktora kao što su starenje i iseljavanje. Neophodnost da se formalni obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede podstakla je i razvoj dualnog obrazovanja gde Komora ima značajnu ulogu. Na obostranu korist kompanija i učenika, ohrabruje se učenikova produktivnost i motivisanost za sticanje veština, tako da se od ovog sistema obrazovanja očekuje da ublaži postojeći nedostatak stručnih kadrova.

Koji su kadrovi najdeficitarniji u preduzećima koja posluju na području RPK Užice?

– Privreda najviše traži profile bravar-zavarivač, operater mašinske obrade, industrijski mehaničar, modni krojač, električar ali su potrebni i kuvari, konobari, mesari, prehrambenii i poljoprivredni tehničari. Traženi su i tehničari mehatronike i tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama.

Koliko se i na koji način se ovaj problem odražava na poslovanje kompanija?

-Kvalifikovana radna snaga, u skladu sa potrebama privrede i tržišta rada, neophodan je preduslov za privredni rast i razvoj. U proizvodnim organizacijama gde postoji svakodnevna proizvodnja i snabdevanje tržišta, gde se moraju ispuniti različiti ISO, HACCP i drugi standardi, gde je neophodno da postoji stalan broj zaposlenih koji su kvalifikovani za tu vrstu proizvodnje, koji moraju da ispunjavaju određene zdravstvene, higijenske/sanitarne uslove, da budu obučeni za rukovanje mašinama na pouzdan i bezbedan način, deficit kadrova u značajnoj meri koči rast i razvoj kompanije i samim tim povećava njihove troškove. Iz ovih razloga, poslodavci su motivisaniji da se uključe u dualni model dugoročnog zapošljavanja, kako bi mogli da odgovre zahtevima tržišta.

Koja je uloga Komore u rešavanju ovog problema i kako ona daje podršku dualnom obrazovanju?

-Reč je o problemu koji se ne može rešiti u kratkom vremenskom roku. Kompanije koriste sve raspoložive vidove podrške, formalnog i neformalnog obrazovanja kako bi obezbedile deficitarne kadrove. Od 2019. godine privredni subjekti se uključuju u dualno obrazovanje kroz proces planiranja upisa u srednje škole. Komora je, već godinama unazad, prepoznata kao jedan od ključnih aktera u procesu dualnog obrazovanja, s obzirom da se nova metodologija upisa u srednje škole bazira na potrebama privrede. U tom smislu, zadatak PKS i regionalnih komora jeste da sagleda realne potrebe privrede i da zastupa njene interese u vezi sa upisom obrazovnih profila po dualnom modelu obrazovanja. Benefiti dualnog obrazovanja za poslodavce su višestruki. Naime, poslodavci koji imaju učenike u dualnom obrazovanju neće imati potrebu da prilikom zapošljavanja novih radnika izdvajaju znatna sredstva za organizovanje dodatnih obuka ovih radnika, jer buduće zaposlene mogu odabrati među učenicima koji su učenjem kroz rad u njihovim objektima već stekli potrebna stručna znanja i veštine. Na taj način se smanjuju troškovi selekcije novih kadrova i skraćuje se vreme uvođenja u posao novog radnika. Po završetku učenja kroz rad, mladi ljudi se osposobljavaju za angažovanje na više pozicija što je gotovo nemoguće naći na tržištu a za čim privreda sve više ima potrebu. Takođe, kompanije očekuju da će na ovaj način osigurati stručnu radnu snagu koja će dodatno doprineti povećanju kvaliteta njihovih proizvoda.

Za koje kadrove su kompanije bile zainteresovane u proteklom upisnom roku?

-Dualno obrazovanje je na području PKS-RPK Užice najzastupljenije u sektorima metalske i mašinske, prehrambene, građevinske industrije, sektoru turizma i ugostiteljstva. Privreda je ove godine najviše tražila profile bravar-zavarivač, operater mašinske obrade, modni krojač, kuvar, konobar, mesar, i poljoprivredni tehničari. Traženi su i tehničari mehatronike i tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. Privreda prepoznaje i potrebu za novim obrazovnim profilima, tako da se svake školske godine uvode novi profili na osnovu njihovog iskazanog interesovanja. I ovogodišnji upis u srednje škole je potvrdio da učenici najviše interesovanja pokazuju za četvorogodišnje obrazovne profile dok se manje opredeljuju za trogodišnje. Međutim, u opštinama Užice i Požega za obrazovne profile po dualu bravar/zavarivač i operater mašinske obrade popunjena su sva mesta. Veoma mali broj učenika se upisao u veoma tražene profile: modni krojač, kuvar, mesar, dok su bez učenika ostali odobreni obrazovni profili konobar i mehaničar tekstilih mašina.

U kojim opštinama i u kojim industrijskim granama dualno obrazovanje ima najveću podršku i od čega ona zavisi?

-Dualno obrazovanje se sa uspehom može realizovati samo u kvalitetnoj saradnji škola, privrede i lokalne samouprave. Uloga lokalne samouprave je da ukaže na potencijalne pravce razvoja privrede, stručnih škola da omoguće školovanje kadrova za potrebe razvoja privrede na lokalu, a privrede da podrži to obrazovanje. Tehnološki inovativna preduzeća imaju veću perspektivu rasta i ona su prepoznala problem nedostatka stručnih kadrova i angažovala učenike za stručno usavršavanje u svojim proizvodnim pogonima. S druge strane srednje sručne škole su spremno odgovorile na njihove potrebe tako da se u ovom procesu izdvajaju opštine Užice i Požega.

Šta se može očekivati u narednom periodu u ovoj oblasti?

-Očekuje se da se iz godine u godinu prijavljuje sve veći broj kompanija koje su spremne da kroz ovaj vid obrazovanja osiguraju mladu, stručnu radnu snagu koja će dodatno doprineti bržem razvoju privrede. Neophodno je dalje animiranje učenika da se kroz ovaj vid edukacije i motivacije više opredeljuju za zanimanja koja im nude zaposlenje ili dalje školovanje.

Šta sve predstoji pred RPK Užice do kraja godine?

-Očekuje nas pre svega jesenja sednica Parlamenta privrednika, na kojoj će svakako biti reči o aktuelnim uslovima poslovanja. U zavisnosti od dinamike donošenja podzakonskih akata, planiramo skup na temu obnovljivih izvora energije, pripremićemo i nekoliko inicijativa za rešavanje problema koji najviše utiču na rad naših firmi, nastavićemo sa aktivnostima iz projekta prekogranične saradnje ENHANCE, posebno mesto u našem radu i dalje će zauzimati izdavanje dokumenata po javnim ovlašćenjima (uverenja o poreklu robe, elektronski sertifikati, ATA karneti i dr.)

Ponovo ste izabrani za direktora RPK Užice. Šta to znači za Vas?

-To za mene znači podstrek da zajedno sa timom na čijem sam čelu nastavimo da pažljivo pratimo pojave bitne za privredni život regiona i svojim aktivnostima podstičemo privredni razvoj, te na taj način doprinesemo suočavavanju sa izazovima koje poslovanje nosi u vremenu ispred nas.

PROJEKAT “LJUDSKI RESURSI KAO USLOV RAZVOJA UŽICA” SUFINANSIRA GRAD UŽICE  OKVIRU KONKURSA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA