Pocetna Društvo Ljujić: Završnica radova u Sevojnu

Ljujić: Završnica radova u Sevojnu

277
0
Podelite

Radovi na magistralnom cevovodu “fi” 450 u Sevojnu su završeni 30. juna ove godine kako je bilo predviđeno, a priključak na sekundarnu mrežu očekuje se do 9. septembra. Investicija je bila vredna 80 miliona dinara, i zamenjeno 1,8 kilometara azbestnih cevi

Pored magistralnog cevovoda koji je završen u dužini 1.830 metara izgrađen je i sekundarni cevovod “fi”100 u istoj dužini koji bi trebalo da zameni dotrajali azbestni ceovod u ulicama Heroja Dejovića i Aleksandra Vučkovića.

– Faktički izgrađena su dva nova cevovoda. Jedan je magistralni “fi”450 preko koga se doprema voda u Sevojno i sa koga napaja sekundarna mreža i to su ulični sekundarni cevovodi. Drugi cevovod je “fi” 100 koji je deo sekundarne mreže i sa koga se napajaju pojedini sekundarni cevovodi i svi kućni priključci. Posle izgradnje navedena dva cevovoda “Vodovod” je počeo priključak svih potrošača koji su se snabdevali sa starih cevovoda “fi”450 i “fi”100. Kako bi kompletno završili posao i stekli uslovi da se dva stara cevovoda ugase, neophodno je ostvariti 59 čvornih veza od čega 10 veza sa primara (magistralnog cevovoda F450), 32 veze sa sekundarnog cevovoda “fi”100 kao i još 17 kućnih priključaka što je ukupno 59 novih prevezivanja. Radovi na povezivanju 59 čvornih veza biće završeni do 9.septembra što je pre obećanog roka 15. septembra – navodi Duško LJujić, direktor JKP “Vodovod” Užice. Vrednost izvedenih radova za magistralni cevovod “fi”450 je 80 miliona bez PDV-a. Troškovi izgradnje sekundarnog cevovoda “fi”100 sa svim priključcima bili bi preko 30 miliona, ali je “Vodovod” koristio jedan rov za postavljanje oba cevovoda tako da su troškovi izgradnje faktički prepolovljeni.

– Svi radovi bi bili već završeni, ali smo svedoci neuobičajeno velikog broja ozbiljnih kvarova na vodovodnoj mreži u poslednja dva meseca koji su nas značajno sputavali i ometali. Problem koji može da se javi posle gašenja dva stara cevovoda jeste što može usled smanjenja curenja u mreži doći do povećanja pritiska u cevovodima i dodatnog opterećenja starih bočnih cevovoda. Pored radova u Sevojnu JKP “Vodovod“ angažovan je na rekonstrukciji vodovodne mreže i priključaka u Solunskj ulici u Užicu u dužini 220 metara. Postavljena je nova linija “fi”100 i trenutno se izvode prevezivanja svih kućnih priključaka. Vrednost ovog posla je 4 miliona dinara.Završetak svih radova se očekuje do kraja septembra – navodi direktor “Vodovoda”. Nažalost i ovog leta nije izostao veliki broj kvarova na vodovodnoj mreži. Direktor LJujić podseća na kvarove na magistralnom cevovodu ka Beloj Zemlji, dve teške havarije na cevovodu „Visoke zone“ i dnevno u proseku po dva kvara sa kopanjem na sekundarnim uličnim cevovodima. On dodaje da užički “Vodovod” pored trenutnih havarijskih kvarova ima i veliki broj trajnih kvarova koji se “ne vide” na površini pa su faktički „nevidljivi“.

– Za otkrivanje takvih kvarova pre dva meseca formirali smo posebnu „Službu za detekciju kvarova i borbu protiv gubitaka na vodovodnoj mreži“. Efekti rada službe su značajni i planskom pretragom mreže otkriveno je više od 20 „nevidljivih“ kvarova koji su u međuvremenu otklanjani pa smo pri sanaciji takvih kvarova imali i pritužbe „šta kopamo kada nigde ne curi?“ Sve u svemu, stanje vodovodne mreže je u takvom stanju da se mora problem strateški rešavati. U JKP“Vodovod“ smo definisali prioritetne rekonstrukcije cevovoda i prvi sledeći korak posle magistralnog cevovoda u Sevojnu je cevovod “Visoke zone” za koji će biti potrebno preko 250 miliona dinara – navodi Duško Ljujić koji kaže da dok se ne obezbedi potreban novac “Vodovod” će nastaviti po prioritetu
rekonstrukcije sekundarnih uličnih cevovoda. U ovom javnom preduzeću dodaju da se naveliko radi i na projektno-tehničkoj dokumentaciji u više pravaca. Ističu Elaborat o rezervama podzemnih voda kao i Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta Potočanje,Ćebića vrelo,Živkovića vrelo, Rujevac i Derventa.

-Očekujemo da će zone biti prihvaćene i proglašene do Nove godine. Ovo je izuzetno važno zbog buduće trase autoputa Požega-Kotroman. Drugi veliki posao je izrada projektno-tehničke dokumentacije za vodosnabdevanje naselja Jelova Gora. I ovaj projekat je pri kraju. Preostaje preparcelacija nekoliko parcela na trasi cevovoda i upis u katastar kao nove gradske parcele da bi se mogla izdati građevinska dozvola. Intenzivno se radi na tome. Završetak i ovog posla očekujemo tokom ove godine. Treći značajan posao kojim smo preokupirani jeste izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu fotonaponske elektrane Vodovoda (FEV) na Cerovića brdu, ukupne snage 530 kW. Trenutno se radi izrada uslova EPS-a za projektovanje, izgradnju i priključenje FEV na elektromrežu. Cilj nam je da svu potrebnu dokumentaciju za elektranu obezbedimo do početka sledeće građevinske sezone – dodaje za “Vesti” direktor “Vodovoda” Duško LJujić. Svi smo svedoci suše i loše hidrološke situacije u celom regionu. Što se tiče uticaja suše na akumulaciju Vrutci i vodosnabdevanje dobrim upravljanjem predupređuju se potencijalni problemi.

– Kiša u prethodnom periodu skoro da nije imala nikakav uticaj na nivo ni kvalitet vode akumulacije. Iako je dotok Đetinje u Vrutke duži vremenski period na minimumu (manje od 600 litara u sekundi) nema nikakve bojazni po vodosnabdevanje. kota jezera je 618,50 metara nadmorske visine što je samo 2,8 metara ispod kote normalnog uspora što nam daje još minimum 20 metara vodenog stuba za vodosnabdevanje – dodaje LJujić uz napomenu da je to više nego dovoljno za mirnu jesen.

Visinska zona

-U proteklih sedam godina na cevovodu “Visoke zone” bilo je 12 teških havarija i taj cevovod je u prioritetu. Posedujemo projekat za rekonstrukciju, imamo građevinsku dozvolu, ali potreban je ogroman novac, za koji se nadam da ćemo uspeti da obezbedimo. I za Sevojno je bilo malo onih koji su verovali, ali evo završavamo kompletan posao za koji dan – kaže direktor “Vodovoda”.

Alge

Od decembra prošle godine pa do jula ove godine vidljiva je značajnija koncentracija algi po celom profilu akumulacije (po svim dubinama) a od jula počinje njihovo grupisanje na dubini između sedmog i devetog metra. Sve je to uobičajeno i nije ništa što već nije bilo u prethodnim godinama. Petnaestodnevno vršimo kompletan monitoring akumulacije, a svakodnevno monitoring sirove vode tako da na bazi ovih analiza definišemo tehnologiju prečišćavanja vode. Nije bilo i nema nikakvih rizika kako za količinu isporučene vode tako i bojazni u vezi kvaliteta prečišćene vode.

Ostavite odgovor