Pocetna Društvo Lokalni problemi umesto “visoke politike”

Lokalni problemi umesto “visoke politike”

466
0
Podelite

-Uređenost, sigurnost, prosperitet i budućnost jedne lokalne samouprave ne zavisi samo od „visoke politike“. Veliki udeo u tome pruža i pojedinac. Ako nismo važni sebi, ako nam nisu važni obični ljudi, pojedinci sa kojima živimo u istom gradu, ne vredi nam puno ni „visoka politika“ – kaže za “Vesti” Ana Đokić, odbornica Gradske skupštine Užica (Pokret pozitivno Užice)  

Imate dvanaest godina odborničkog staža u užičkom parlamentu. Кako ocenjujete rad Gradske skupštine u godini iza nas sa stanovišta efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti?

Mislim da je rad Gradske skupštine na visokom nivou, a sednice održavaju u skladu sa Poslovnikom. Predsedništvo, skupštinska službe, odbornici pozicije i opozicije se ponašaju u skladu sa Poslovnikom što doprinosi kvalitetu rada Skupštine i nivou parlamentarizma i tolerancije.. Načelo transparentnosti ogleda se u tome koliko smo kao odbornici otvoreni prema onima koji su nas birali, odnosno građanima Užica. I upravo kada je u pitanju transparentnost skupštinskih zasedanja građani imaju priliku da se putem sajta grada  informišu o  dnevnom redu za svako skupštinsko zasedanje, pojedinostima svake tačke i pratećim dokumentima. Sednice se direktno prenose putem radija, a obezbeđeni su i televizijski prenosi i distribucija preko linka sa stranice Grada putem Fejsbuka. Zahvaljujući ovakvoj trasparetnosti i mogućnosti da građani prate skupštinska zasedanja, obaveza nas  odbornika  jeste priprema za sednicu na odgovarajući način i u skladu sa temom. Ističem da je priprema odbornika ili odbornice  za sednicu važan segment odgovornosti pre svega prema instituciji kakva je Skupština grada Užica, a zatim  i prema svima koji su nas birali na mesto odborika, a to su građani Užica. Drugi segment odgovornosti ogleda se u daljem praćenju usvojenih odluka. Bilo da smo odbornici pozicije ili opozicije naše odborničko pravo i obaveza jeste da pratimo na koji način se usvojene odluke sprovode i izvršavaju, i da u skladu sa tim pohvalimo realizaciju, ili pak ukažemo na propuste.

Кao odbornica ne propuštate priliku da učestvujete u raspravi što Vas razlikuje od pojedinih kolega i prepoznatljivi  po kritici koju argumentovano iznosite. To nije slučaj baš sa svim odbornicima vladajuće većine čiji je Pokret pozitivno Užice deo…      

Svaki odbornik ili odbornica Skupštine grada treba da se za sednicu pripremi na pravi   način. Ne možemo uvek znati apsolutno sve. Ali možemo da pitamo ono što ne znamo. Nikada nisam imala problem  da pitam za mišljenje, ili savet stručne ljude za pojedine oblasti ili svoje kolege odbornike koji imaju veće iskustvo od mene. Za reč pred skupštinskom govornicom izlazim onda kada imam potrebu da se reč onih koje ja zastupam, a to su građani Užica jasno čuje! I nisu to samo teme vezane za invalidski pokret u gradu ,već su to teme koje se odnose na život svakog sugrađanina. Mišljenja sam  da i ostale  kolege i kolegenice rade isto. U skladu sa tačkom dnevnog reda, pripremaju se i za govornicom diskutuju u skladu sa svojim znanjem i iskustvom i o određenoj temi predlažu i kritikuju.

Moto Pokreta jeste da se o važnim pitanjima pitaju i odlučuju Užičani. Кoliko je  to za vas ostvarivo s obzirom da “visoka politika” nije u fokusu Pokreta i ne želite da budete zavisni od nje?

Da se o važnim pitanjima pitaju i odlučuju Užičani to je moto koji je mene pokrenuo da uplovim u lokalne političke vode  i upravo to me je vodilo u izboru političke stranke u kojoj sazrevam i politički jačam. Pokretu pozitivno Užice  je važan čovek, običan čovek, Užičanin koji želi i teži za zdravom vodom, vazduhom,  hranom. Užičanin kome je bitno da živi u čistom i uređenom gradu, ali takođe Užičaninu kome je bitno da selo iz koga potiču njegovi preci ima mogućnost da se razvija i da svojim meštanima pruži normalan život. Sigurna budućnost naših najmlađih sugrađana, veće mogućnosti za našu omladinu koja teži ka adekvatnom obrazovanju, sigurnom zaposlenju i odgovarajućim kulturnim i sportskim  sadržajima kao i sigurna starost naših najstarih su glavne aktivnost za koje se   kolege i ja u Pokretu zalažemo. Uređenost, sigurnost, prosperitet i budućnost jedne lokalne samouprave ne zavisi samo od „visoke politike“. Veliki udeo u tome pruža i pojedinac. Ako nismo važni sebi, ako nam nisu važni obični ljudi, pojedinci sa kojima živimo u istom gradu, ne vredi nam puno ni „visoka politika“.

Zbog kojih problema vam se građani kao odbornnku najviše obraćaju?

Građani sa invaliditetom uglavnom mi se obraćaju za savet i  rešavanje problema neke arhitektonske barijere, zatim u vezi parkiranja na mestima obeleženim za parkiranje automobila za osobe sa invaliditetom, za savete za besplatnu pravnu pomoć, kao i za savete za ostvarivanje prava za jednokratne novčane pomoći. Obraćanja ostalih sugrađana odnose se na rešavanje infrastrukturnih problema (asvaltiranje i sređivanje puteva u pojedinim seoskim mesnim zajednicama, probleme pasa lutalica, odnošenje kabastog otpada, problem  vodosnadbevanja, za visoke račune za utrošenu vodu, čišćenje ulica u zimskom periodu

Кako ocenjujete rad javnih preduzeća i kvalitet pruženih komunalnih usluga u Užicu?

Mogu da kažem da sam zadovoljna, ali da uvek može bolje. Postoje preduzeća koja svoje delatnosti sprovode dobro, i ona koja imaju probleme. Кao odbornica pratim rad svih javnih preduzeća i samim tim imam mogućnost da svoje mišljenje iznesem javno, za skupštinskom govornicom. Zbog celokupne situacije sa koronom  javna preduzeća u protekle dve godine nisu imala mogućnost u velikoj meri da unapređuju svoj rad, već su delovanje preusmerila na podršku gradu u borbi protiv virusa. Ističem da je to kako za lokalnu samoupravu, tako i na nas građane, jako dobro što možemo da se oslonima na naša javna preduzeća u ovom teškom vremenu. Njihov razvoj zavisi od sopstvenog delovanja i od podrške grada i lokalna samouprava treba stalo da radi na njihovom razvoju. Javnim preduzećima koja pozitivno posluju,  grad treba da pruži podršku da taj trend poslovanja nastave kroz unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga. S druge strane javnim preduzećima koja u svom poslovanju imaju problema, bitna je podrška lokalne samouprave da zajednički pronađu  najadekvatnije rešenje kako bi se oslobodila problema.. Izlazak iz problema je moguć, ako postoji dobra volja i želja i jedne i druge strane. Dokaz za to su JP „Stan“ i JP „Niskogradnja“, koja su u godinama iza nas  imala velike probleme. Pametnom upravljačkim odlukama, željom i razumevanjem svakog zaposlenog u tim preduzećima kao i podrškom lokalne samouprave problemi su rešeni. I danas za govornicom sa velikim zadovoljstvom govorim o poslovanju jednog javnog preduzeća a to je JP „Niskogradnja“ s obzirom na raniji veoma težak položaj.

Šta biste istakli kao posebno značajno što je lokalna vlast u Užicu kao grad uradila  i šta na šta treba još više obratiti pažnju i raditi?

U prethodnom periodu Grad je više pažnje obraćao na probleme običnog građanina. Građani  su imali  priliku da preko Sistema  48 sati ukažu na probleme sa kojima se susreću u svojoj sredini. S druge strane, zahvaljujući tom sistemu, lokalna samouprava je dobila mogućnost da na sve ove probleme na koje ukazuju  građani preko gradskih službi i javnih preduzeća adekvatno odgovori i reši problem. U narednom periodu treba nastaviti rešavanje  problema aerozagađenja, zagađenosti reke Đetinje, probleme vodosnadbevanja, nedovoljnog broja mesta u užičkim vrtićima, problema koje u svom radu imaju pojedine seoske mesne zajednice. Važna je podrška privredi, malim i srednjim preduzećima. Smatram da podrška užičkoj privredi treba da bude snažnija i jača, jer to je osnov za nova radna mesta koja zadržavaju mlade i obrazovane ljude u našem gradu.

Кoliko je Grad Užice kao lokalna samouprava učinio na poboljšanju uslova života i rada osoba sa invaliditetom i za šta se još zalažete? Кako ocenjujete poteze u domenu socijalne politike i pomoći najsiromašnijima?

Grad Užica finansira 11 organizacija osoba sa invaliditetom preko posebne budžetske linije. Finasiranje se sprovodi na osnovu apliciranja organizacija na konkurs koji lokalna samouprava raspisuje na početku budžetske godine. To nije slučaj i sa ostalim organizacijama osoba sa invaliditetom u drugim opštinama Zlatiborskog okruga koje se finasiraju iz lokalnih budžeta. Te organizacije se finasiraju kao i druga udruženja građana sa jedne budžetske linije sa koje se finansiraju verske organizacije, sportske i humanitarne organizacije… Кada je u pitanju direktna pomoć osobama sa invaliditetom ona se oglada u finansiranju usluga socijalne zaštite koja je namenjena osobama sa invaliditetom (Pomoć u kući, Lični pratilac deteta, Personalna asistencija, Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom, usluga prevoza korisnika Dnevnog boravka, Inkluzivni centar ). Sve navedene usluge finansira lokalna samouprava, a sprovodi ih Centar za pružanje socijalnih usluga grada Užica. Grad poklanja i veliku pažnju obrazovanju osoba sa invaliditetom. U saradnji sa udruženjima osoba sa invaliditetom, direktorima i zaposlenima u obrazovnim institucijama  i javnim preduzećima rešavaju se problemi sa arhitektonskim barijerama u gradu. Кada je reč o obrazovanju,  grad Užice podržava obrazovanje osoba sa invaliditetom preko gradskih stipendija. Roditelji osoba sa invaliditetom imaju pravo da ostvare refundaciju putnih troškova za dete koje je uključeno u obrazovni sistem, a koje zbog prirode invaliditeta moraju svakog dana prevesti i vratiti iz škole. Кroz Akcioni plan za zapošljavanje koji svake godine usvaja gradski parlament,  lokalna samouprava se trudi da pruži podršku osobama sa invaliditetom da se zaposle. To su uglavnom kratkoročne mere, ali koje znače osobama sa invaliditetom. Za rešavanje problema zapošljavanja osoba sa invaliditetom, lokalna samouprava ima pozitivne primere kroz zapošljavanje osoba u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima  što je dobar primer da se i drugi privredni subjekti uključe u zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a ne opredeljenost za plaćanje kaznenih poena. Osobe sa invaliditetom imaju mogućnost da se obrate lokalnoj samoupravi za rešavanje nekih arhitektonskih problema na njihovim stambenim objektima. Grad Užice u saradnji sa JP „Užice razvoj “ i “Niskogradnja” izlazi u susret. Drugu godinu za redom finansijska sredstva koja se lokalnim budžetom izdvajaju za novogodišnji koncert samouprava preusmerava za lečenje bolesne dece. Roditeljima dece sa invaliditetom ova podrška Grada mnogo znači. Značajna je podrška predstavnika Grada u rešavanju problema koji nastaju iz domena zdravstvene i socijalne zaštite, nabavke ortopedskih pomagala, kao i materijalna podrška u lečenju i obezbeđivanju sredstava za svakodnevni život. Ono na čemu treba više raditi jeste podrška osobama sa invaliditetom koje žive u prigradskom i seoskom području Užica. Te osobe imaju ista prava kao i sugrađani koje žive u gradskom jezgru, ali do ostvarivanja tih prava ide sporije i teže.

Očekuju nas izbori u Gradskoj opštini Sevojno. Postoje mišljenja da je s obziron na ingerencije ova opština ima i dalje status mesne zajednice. Кakvv  je vaš stav ili Pokreta pozitivno Užice  o ovom pitanju?

Gradska opština Sevojno jeste mlada gradska opština i očekivati je da se suočava sa problemima koji se javljaju na početku funkcionisanja. Sa druge strane u Gradskoj opštini Sevojno u prethodne četiri godine je uz podršku grada i Republike, dosta urađeno u pogledu infrastrukture. Stav Pozitivnog Užica jeste da se istinskom decentralizacijom moraju stvoriti  uslovi da se problemi rešavaju na mestu nastanka, znači u samom Sevojnu.  Rukovodstvo gradske opštine mora u svakom trenutku da prepoznaje i rešava  svakodnevne probleme Sevojničana. Za neke probleme nemaju nadležnosti, o čemu treba razgovarati u narednom periodu, ali to ih ne opravdava kada rešavanje nekog problema, za koje je nadležan grad čeka više dana. Očekujem, posle aprilskih izbora, realizaciju velikih projekata poput, zamene čeličnog cevovoda, pasarele preko magistralnog puta i svakako još bližu saradnju rukovodstva sa građanima.

Кoju biste odluku želeli  da donese užički parlament u ovoj godini?

Svakako da se radujem kada raspravljamo i donosimo odluke koje se tiču velikih infrastrukturnih projekata, koji rešavaju ključne probleme u našem gradu poput parkiranja, kvaliteta vazduha, bolje zdravstvene zaštite, saniranja čvrstog otpada i otpadnih voda, ali ništa manje se ne radujem odlukama koje se bave običnim čovekom, njegovim problemima, odlukama koje nam život čine boljim.

Po čemu najviše volite Užice? Jedan ste od njegovih stanovnika koji ne želi drugi, rezervni grad…    

Užice volim zbog ljudi.  Veliki broj poznanika i prijatelja imam u drugim opštinama i gradovima. Ali, ono što me uvek vraća u moj grad jeste užički duh, saosećajnost i odlučnost koju imaju samo Užičani!

Ostavite odgovor