Pocetna Društvo Master studije Bezbednost i zdravlje na radu

Master studije Bezbednost i zdravlje na radu

869
0
Podelite

Predstavljanjem master radova rešava se praktični problem iz privrednog ili javnog sektora

Na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Užice krajem aprila organizovana je promocija master strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu u okviru obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu. Dr Vesna Marjanović predstavila je koncept master strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu i kompetencije odnosno sposobnosti svršenih studenata.

Dr Ljiljana Trumbulović, rukovodilac Odseka Užice istakla je da master studijski program Bezbednost i zdravlje na radu prvi put je akreditovan 2017.godine, a ove godine Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija (ASSZS) upisuje petu generaciju studenata. Od 2011. nastava je izvođena na specijalističkom studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu. U proteklom periodu ukupno 48 studenata je steklo diplomu master strukovnog inženjera zaštite na radu, a u prethodnoj školskoj godini 21 student je odbranio master rad.

Sadržaj studijskog programa Master strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu, omogućava studentima sticanje veština i kompetencija koje će im omogućiti da rade na složenim, multidisciplinarnim poslovima zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Dr Snežana Aksentijević, šef Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine i bezbednost na radu u svom obraćanju objasnila je proceduru izrade master rada koji za cilj ima rešenje praktičnog problema iz privrednog i javnog sektora.

Na radionici „Biološki tretman otpada i uticaj na životnu sredinu“ predstavljena su dva master rada realizovana sa Regionalnom deponijom „Duboko“. Master rad Željka Tasića je „Emisija zagađujućih materija u vazduhu pri biološkom tretmanu otpada“ a master rad Vladimira Kovačevića je „Zagađujuće materije u deponijskim vodama pri biološkom tretmanu otpada“ a mentor master radova je dr Ljiljana Trumbulović, a komentor mr Momir Milovanović, direktor JKP „Duboko“.

Posebni ciljevi studijskog programa master strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu, ukuljučuju sticanje kompetencija i veština u oblastima: metoda istraživanja, informatička metodologija istraživačkog rada, upravljanja projektima, postizanje specifične praktične veštine potrebne za uspešno obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uključujući turističku privredu, kao i izbor lične zaštitne opreme, upravljanja rizikom i metodama procene rizika, higijene i medicine rada, ergonomije prostora i opreme, prevencija od opasnosti i zaštite od nejonizujućeg zračenja, merenja buke i vibracija i primene zaštitnih mera, zaštita građevinskih objekata od požara, tehnološki sistemi i bezbednost opreme za rad, proizvodnih procesa i sistema, postrojenja i instalacija pod pritiskom, automatizovanih proizvodnih linija, transportnih sistema, zatim upravljanja opasnim materijama i otpadom, monitoringa, analize, kontrole i zaštite vazduha, monitoringa, analize, kontrole i zaštite zemljišta, pripreme vode za piće primenom savremenih metoda.

-Po završetku master studijskog programa Bezbednost i zdravlje na radu, student je osposobljen za praktičan rad na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, za rešavanje realnih problema u preduzećima iz navedenih oblasti, kao i da definiše i sprovede preventivne bezbedonosne mere, da samostalno i timski sprovodi istraživanja, obradu rezultata istraživanja, definiše i sprovodi preventivne bezbedonosne mere u cilju zaštite radne i životne sredine i da rešava realne probleme iz prakse, vodi projekte iz oblasti upravljanja zaštitom radne i životne sredine, kao i da formuliše i donosi odgovarajuće zaključke- navela je Trumbulović.

Ona je dodala da posebna pažnja je posvećena sticanju praktično primenljivih znanja, veština i iskustava kroz obavljanje stručne prakse i izradu master rada uz mentorski nadzor. Završnim master radom rešava se praktični problem iz privrednog ili javnog sektora koji je prihvaćen od privredne ili javne institucije sa kojom Akademija odnosno Odsek ima potpisan ugovor. Komentor master rada može biti nastavnik Akademije odnosno Odseka u zvanju profesora strukovnih studija koji realizuje nastavu na master strukovnim studijama ili predstavnik organizacije u kojoj student realizuje master rad.