Pocetna Društvo Miodrag Petković: Bez većih promena iznosa poreza na imovinu

Miodrag Petković: Bez većih promena iznosa poreza na imovinu

270
0
Podelite

– Kada sagledamo faktičko stanje i usvojenu odluku, iznos poreza na imovinu za tekuću godinu biće, uz relativno male korekcije po pojedinim oblicima i zonama, sličan kao i za prethodnu godinu – kaže za „Vesti“ Miodrag Petković

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu bio je 14. februara i svaki obveznik mogao je uplatiti iznos po rešenju iz prošle godine za poslednji kvartal da se ne bi nagomilavala kamata.

Da li ove godine možemo očekivati određene promene u iznosima koje je potrebno platiti na ime poreza na imovinu na području grada Užica?

– Uvažavajući činjenicu da je jedan od elemenata za utvrđivanje poreza na imovinu prosečna cena odgovarajućih nepokretnosti ostvarenih u prometu (po zonama), u skladu sa predmetnom zakonskom regulativom, svake godine se donosi odluka zasnovana na ostvarenom prometu što može dovesti do određenih korekcija kada je u pitanju krajnji iznos poreza na imovinu. Ostali elementi vezani za obračun poreza na imovinu (zone, stope poreza na imovinu, amortizacija i koeficijenti nepokretnosti po zonama) nisu duži niz godina menjani i oni su, pre svega, podsticajni za fizička i pravna lica. Kada sagledamo faktičko stanje i usvojenu odluku, iznos poreza na imovinu za tekuću godinu biće, uz relativno male korekcije po pojedinim oblicima i zonama, sličan kao i za prethodnu godinu.

Da li nam promene visine poreza na imovinu možete ilustrovati primerom stana od 50 kvadrata, starosti 20 godina po gradskim zonama?

– Stanovi su oblik nepokretnosti sa tradicionalno najvećim prometom, a tržište nekretnina diktira cene koje utiču i na porez na imovinu. Za navedeni prosečan stan, godišnji porez na imovinu u prvoj zoni će biti veći za oko 800 dinara, u drugoj i trećoj zoni manji za po nekoliko desetina dinara, a u četvrtoj zoni veći za oko 250 dinara. Godišnji porez za prosečan stan u prvoj zoni je oko 8.000 dinara, drugoj oko 5.500, trećoj oko 4.500, a u četvrtoj oko 4.200 dinara.

Kakva je situacija sa porezom na kuće?

– Posle dužeg niza godina primetan je i rast prometa kuća. Iznos godišnjeg poreza se godinama nije menjao, a ove godine će manje korekcije biti u zonama i to od 60 do 250 dinara za prosečnu kuću. Godišnji porez za prosečnu kuću u prvoj zoni je oko 2.700 dinara, drugoj oko 2.200, trećoj oko 1.800, a četvrtoj oko 1.500 dinara.

Da li se, koliko i u kojim zonama menja iznos poreza na poslovni prostor?

– Iznos poreza na imovinu za poslovni prostor se nije promenio u drugoj, trećoj i četvrtoj zoni, dok će porez na imovinu za poslovni prostor u prvoj zoni biti manji za oko deset procenata.

Da li će porez biti veći za građevinsko zemljište i u kojim zonama, a kako će on izgledati za poljoprivredno zemljište?

– Porez na građevinsko zemljište u prvoj i četvrtoj zoni ostaje na istom nivou, u drugoj zoni će biti povećanje za oko trideset procenata, dok će u trećoj zoni biti umanjenje za oko deset procenata. Porez na imovinu za poljoprivredno zemljište biće neznatno korigovan. Korekcije godišnjeg poreza na imovinu su uglavnom manjeg obima i u manjim apsolutnim iznosima, zahvaljujući nešto nižim osnovicama i nižim poreskim stopama, u odnosu na Zakonom propisane, koje u našem gradu primenjujemo.

Koliko se prošle godine slilo sredstva u gradski budžet od naplate poreza na imovinu? Da li se i dalje naplata dugovanja rešava reprogramom?

– U prošloj godini prihod gradskog budžeta po osnovu poreza na imovinu bio je 445,7 miliona dinara, od čega je porez na imovinu fizičkih lica 163,7 miliona dinara, a od pravnih lica 282 miliona dinara. Važna je redovnost plaćanja poreza na imovinu, kako bi se izbegle kamate koje nisu male, kao i druga zakonska sredstva naplate. U skladu sa Zakonom, moguć je reprogram dugovanja (plaćanje na odloženo) po osnovu poreza na imovinu na maksimalno 60 rata, uz otpis polovine kamate, ukoliko se poštuje definisana dinamika plaćanja. Porez na imovinu je značajan prihod lokalnog budžeta i koristi se za sve ono što se uobičajeno finansira u našoj zajednici i doprinosi daljem razvoju našeg Grada.

Prošle godine zabeležen je veliki priliv prijava od notara pa se kasnilo sa rešenjima. Kakva je sada situacija i kada možemo očekivati da nam rešenja stignu na kućne adrese?

– Realan rok za uručenje poreskih rešenja ove godine je tokom maja. Unapređenjem rada lokalne poreske administracije u poslednjem periodu i novim načinom komunikacije, uz korišćenje e-portala, verujemo da ćemo u dobroj meri i za kratko vreme podići efikasnost rada na viši nivo i opšte zadovoljstvo. Uvođenje e-sandučeta, predstavlja brži, jeftiniji i efikasniji vid dostave i uručenja poreskih rešenja. Trenutno oko 6.500 građana koristi ove mogućnosti i očekujemo dalji rast ovakvog načina komunikacije.