Pocetna Društvo Solarni paneli

Solarni paneli

410
0
Podelite

Javni poziv za privredne subjekte, za učešće na Konkursu za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća, putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe raspisan je 8. a traje do 23. decembra. Konkurs za projekte domaćinstava za ugradnju solarnih panela naredne godine. Ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog projekta je četiri miliona dinara

U sredu 8. decembra Grad Užice u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i enegretike raspisao je Javni poziv za privredne subjekte, za učešće na Konkursu za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća, putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Cilj je unapređenje energetske efikasnosti i povećanog korišćenja obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji Grada Užica. O uslovima konkursa koji će trajati do 23. decembra govorila je Nada Jovičić, član Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine, energetske efikasnosti i turizma.

-Na ovom konkursu pravo učešća imaju svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom i Pravilnikom kao i ovim Javnim pozivom, a to podrazumeva da su upisani u registar APR-a, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da imaju ateste za materijale i proizvode, da imaju zaposlenog bar jednog elektroinženjera sa odogarajućom licencom ili na neki drugi način angažovanog istog inženjera i da daju garanciju za inventar od minimum pet godina i na solarne kolektore od minimum deset godina. Povraćaj sredstava privrednim subjektima planiran je i to za solarne panele u vrednosti od jednog kilovata instalisane snage u vrednosti od 70.000 dinara -navela je Nada Jovičić i pojasnila da će privredni subjekti dobiti povraćaj sredstava za ugradnju panela samo do maksimalno šest kilovata instalisane snage.

Projekat ugradnje solarnih panela biće sprovođen do juna 2022. godine, a konkursna dokumentacija vezano za prijavljivanje zainteresovanih privrednih subjekata može da se preuzme na zvaničnoj internet stranici Grada Užica, kao i lično na potrirnici Gradske uprave. Zainteresovani privrednici dokumentaciju mogu predati lično u kancelariji broj 9 ili putem pošte na naznačenu adresu po ovom Javnom pozivu.

Preliminarna lista biće objavljena 15 dana od dana završetka Javnog poziva. Izbor privrednih subjekata radi Komisija koju imenuje gradonačelnica, a konačan izbor i odluku o njihovom učešću daje Gradsko veće. Tek posle potpisivanja sporazuma Grada Užica sa privrednim subjektima, uslediće raspisivanje javnog poziva za fizička lica, odnosno, projekte domaćinstava i on će, prema rečima Nade Jovičić, trajati minimum 21 dan.
Za realizaciju ovog projekta, ukupno planirana sredstva od strane Grada Užica i Ministarstva rudarstva i energetike su četiri miliona dinara.

Ostavite odgovor