Pocetna Društvo Subvencionisani krediti

Subvencionisani krediti

348
0
Podelite

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede, namenjeni su poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koje odobravaju kredite dok Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše deo kamate na te kredite

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava
olakšani pristup korišćenju kredita, i to za: razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
nabavku hrane za životinje, investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule. Fiksna kamatna stopa iznosi 3 odsto na godišnjem nivou. Ukoliko je podnosilac zahteva lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (tkz. Marginalnim područjima), ili ako je u pitanju lice koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, ili ako je u pitanju lice koje je ženskog pola, kamatna stopa iznosi 1 odsto. Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Maksimalni iznos kredita za fizičko lice nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnika može je 6.000.000, dok je maksimalni iznos kredita za pravno lice do 18.000.000 dinara. Prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije. Ministarstvo je potpisalo ugovor o subvencionisanim kreditima sa sledećim bankama: Kredit Agrikole Srbija, NLB, Pro Kredit, OTP Vojvođanska, Komercijalna, Poštanska štedionica, AIK, Intesa, . Halkbank, Sberbank i Uni Kredit bankom.

Bojana Nešić, PSSS Užice

Rok za zahteve

Rok za podnošenje zahteva po poslednjoj izmeni pravilnika je 15.11. tekuće godine godine. Sve informacije koje se odnose na otplatu kredita, anuitete, obezbeđenje i slično,
poljoprivrednik dogovara sa poslovnom bankom kod koje podiže kredit.

Ostavite odgovor