Pocetna Ekonomija Nema drastičnih promena

Nema drastičnih promena

333
0
Podelite

Visina poreza na imovinu u svim zonama na području Grada Užica i za narednu godinu ostaje na ovogodišnjem nivou. Odstupanja su vrlo mala i drastičnih povećanja, a ni umanjenja neće biti, navode u Odeljenju za lokalnu poresku administraciju u užičkoj Gradskoj upravi.

Na sednici Gradske skupštine 26. novembra, doneta je odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za svaku zonu radi utvrđivanje poreza na imovinu za narednu, 2021. godinu na području Grada Užica. Ovo je samo jedan od kriterijuma na osnovu kojih se utvrđuje visina poreza na imovinu. Ostala dva kriterijuma, stopa i amortizacija donete 2015. godine, ostaju nepromenjene, kažu u Odeljenju za lokalnu poresku administraciju. Za određivanje prosečne cene nepokretnosti potrebno je da se realuzuje više od tri prometa, a promet u Zakonom predviđenom periodu od 1. januara do 30. septembra ove godine u pojedinim zonama i u aktuelnim uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa, pokazao je približan broj kupoprodaja kao i prošle godine. U zonama u kojima nije utvrđena nova cena kvadratnog metra, jer nije bilo dovoljno prometa, porez za nepokretnosti ostaće isti kao i u ovoj godini.

-Najvažnije je da visina poreza na imovinu u svim zonama i za narednu godinu ostaje na ovogodišnjem nivou. Odstupanja su vrlo mala bez obzira da li se radi o uvećanju ili umanjenju. Drastičnih skokova neće biti – kaže za „Vesti“ Zorica Ćosić rukovodilac Odeljenja.

Do promena će doći najviše u visini poreza na poslovni prostor u prvoj zoni. Na primer, ako se radi o prostoru od 20 kvadrata, gde je amortizacija, odnosno, starost objekta 20 godina i pri stopi od 0,35 koja važi za sve nepokretnosti, porez će 2021. godine iznositi 3.190 dinara što je za oko dve hiljade manje nego ove godine kada je porez u ovoj zoni za isti ovakav, ogledni objekat, iznosio 5. 230 dinara. Manje zaduženje po osnovu poreza na imovinu za poslovni prostor biće i u drugoj zoni. Malo povećanje visine poreza biće na garaže u prvoj, dok će u ostalim zonama biti kao i ove godine. Neznatnog povećanja biće za građevinsko zemljište u prvoj i drugoj zoni, dok će neznatnog pada biti u trećoj zoni. Na ovogodišnjem nivou ostaju i porezi na poljoprivredno i šumsko zemljište.

Što se tiče poreza na stanove, po rečima Zorice Ćosić, takođe, neće biti velikih promena.

-Na primer, ako je ove godine porez na stan od 50 kvadrata, starosti 20 godina u prvoj zoni bio 6.400, u narednoj će iznositi 6.700 dinara sa uračunatim umanjenjem, poreski kredit, ukoliko obveznik živi u tom stanu. U drugoj zoni, porez na ovakav stan bio je ove godine 5.250, naredne će biti 4.770 dinara, što je manje. Manji pad visine poreza na stanove biće i u trćoj zoni – navodi Zorica Ćosić.

Porez na kuće ostaje na ovogodišnjem nivou, zapravo, nema promena, osim što će biti malo manji zbog amortizacije.
Po rečima Zorice Ćosić u gradski budžet se u ovoj godini, preciznije do 30. novembra na ime poreza na imovinu, ako se posmatraju redovna plaćanja svih obveznika, slilo oko 235,7 miliona dinara. Procenat naplate poreza u odnosu na zaduženje za ovu godinu, gledajući i fizička i pravna lica skoro je 84 odsto, što je manje nego prošle godine kada je iznosio oko 90 odsto. Dugovanja po osnovu ovog poreza i dalje nisu mala, a Zorica Ćosić podseća da su pojedini obveznici u reprogramu, nekima je on istekao, nekima još traje, a to su reprogrami koji se odnose i na one kojima se otpisuje celokupna ili polovina kamate.

-Ima dosta obveznika koji su ili izašli iz reprograma, a nisu ga još izmirili ili da im reprogram teče, a nisu izmirili ono što je dospelo. U narednom periodu moramo videti šta ćemo sa tim dugovima – kaže Ćosić.

Zorica Ćosić ovom prilikom podseća da je Skupština Republike Srbije prošle sedmice usvojila, između ostalog i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu koji će početi da se primenjuje od 1. januara naredne godine. Po njenim rečima cela koncepcija ovih izmena bila je da se terminološki preciziraju pojedini delovi postojećeg Zakona, da se pojasni ono što se u praksi već primenjuje. Tako je, na primer, ovim izmenama jasno precizirano kako se plaća porez koji se tiče onih koji nasleđuju zemljište. Porez će plaćati svako ako je ukupna količina zemljišta koja se raspodeljuje naslednicima veća od 10 ari, bez obzira što je pojedinačni udeo svakog od naslednika manji od deset ari. Izmenama je regulisano i oporezivanje pomoćnih objekata tako što će oni, ukoliko se tačno ne zna čemu služe, biti tretirani i oporezovani kao garaže. Izmene predviđaju i da stopa amortizacije, ukoliko lokalna jedinica nije donela drugačiju odluku, bude ista za sve nepokretnosti. Novina koje donose izmene odnose se i na utvrđivanje prosečne cene kvadratnog metra nekretnine.

Design:BicaPop

-Period na osnovu kojeg se utvrđuje prosečna cena nekretnine do sada je bio promet koji se obavi od 1. januara do 30. septembra, a sada će biti obuhvaćen promet tokom cele godine. S obzirom da smo mi doneli odluku o prosečnoj ceni nekretnina za narednu godinu do 30. novembra kako i Zakon predviđa, ova izmena biće primenjena tek za formiranje prosečne cene za 2022. godinu. Inače, zakonska baveza lokalne samouprave je da odluku o prosečnoj ceni kvadrata nekretnina donosi svake godine –pojašnjava Zorica Ćosić i ističe, da je ovim izmenama predviđeno i da od 1. januara 2022. godine lokalna poreska administracija preuzima i obradu i naplatu poreza na nasleđe i poklon i prenos apsolutnih prava što je do sada radila Republička poreska uprava. To će po njenim rečima biti dodatno veliko opterećenje za skromne kadrovske kapacitete lokalnih poreskih administracija i zahtevaće novo zapošljavanje značajnog broja stručnih lica.

Zdravstvena bezbednost

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području Grada Užica radi u dve smene, ali vreme predviđeno za rad sa strankama je i dalje isto, od osam do 15 časova. U drugoj smeni nije predviđen rad sa strankama. Kako navodi Zorica Ćosić, preporučuje se da građani bez preke potrebe ne dolaze u prostorije Odeljenja, jer sve informacije mogu dobiti telefonom što je, zdravstveno gledano, bezbednije. Telefoni su: 592-414 i 592-415.

Ostavite odgovor